ที่มาของตัวอักษรญี่ปุ่น

ก่อนการนำสัญลักษณ์จีนมาใช้ในญี่ปุ่น ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าผู้คนในอาทิตย์อุทัยมีรูปแบบการเขียนอยู่แล้ว แม้จะมีการพูดถึงที่มาของ การเขียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากสัญลักษณ์จีน

ที่มาของอักษรญี่ปุ่น

ที่มาของตัวอักษรญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าอักษรจีนมาจากพระภิกษุที่เมื่อมาถึงญี่ปุ่นได้นำตำราจีนมาด้วยประมาณศตวรรษที่ 5 ข้อความเหล่านี้เขียนเป็นภาษาจีนและตอนแรกจะอ่านเป็นอย่างนี้แต่ กับ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ระบบที่เรียกว่า คันบุน (漢文) ได้รับการพัฒนา เธ ระบบใหม่โดยทั่วไป ใช้เครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์จีนแทนคำภาษาญี่ปุ่น เพื่อรักษาภาษาแม่ไว้

เนื่องจากในสมัยนั้นภาษาญี่ปุ่นไม่มีแบบเขียน จึงเรียกอีกระบบหนึ่งว่า มันโยกานะ ซึ่งใช้อักษรจีนบางตัวขึ้นอยู่กับการออกเสียงของตนเองมากกว่าความหมาย

ในช่วงศตวรรษที่ 8 เมื่อวรรณคดีญี่ปุ่นเติบโตขึ้น สัญลักษณ์จีนจำนวนมากได้ถูกทำให้เรียบง่ายขึ้น ทำให้เกิดระบบตามหน่วยเสียงที่เรารู้จักในปัจจุบันว่า ฮิระงะนะ. ในเวลานั้นแม้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมระดับสูงได้ แต่ผู้หญิงหลายคนมีความโดดเด่นในด้านวรรณคดีและมีส่วนสำคัญในการสร้างฮิระงะนะ “ฉันคิดว่าเป็นเพราะอิทธิพลของผู้หญิงที่ ฮิระงะนะ มันมีรูปทรงโค้งมนและวาดมากขึ้น…”

อีกด้านหนึ่งของเหรียญ นักเรียนวัดพยายามหาวิธีง่ายๆ ในการแสดงเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ใหม่ที่เกิดจากกระบวนการนี้สร้างด้วยเส้นหลายเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการเขียน สัญลักษณ์เหล่านี้เรียกว่า คะตะคะนะ.

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เรียบง่ายและเล็ก เรายืนยันว่าการเขียนภาษาญี่ปุ่นมาจากประเทศจีนจริง ๆ และตัวอักษรที่รู้จักกันในชื่อฮิรางานะและ คะตะคะนะ มาจากอักษรจีน