โคโกะ โซโกะ อาโซโกะ

KOKO SOKO ASOKO ここ そこ あそこ

วันนี้เราจะนำคำวิเศษณ์ของสถานที่ KOKO SOKO ASOKO ที่มักจะระบุสถานที่มาให้คุณดู ดูตัวอย่างประโยคเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

Kore Sore Are (これそれあれ)

KORE SORE ARE

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสรรพนามสาธิตและตำแหน่งที่จะใช้ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ Kore Sore Are (これそれあれ) ซึ่งมักบ่งบอกถึงวัตถุ

th