Японската частица MADE

Японската частица made е много често срещана частица в японските изречения. Обикновено тя създава усещане за граница, било то времева, пространствена или количествена (количество). В повечето японски текстове частицата made има едно или две значения

As palavras mais comuns em animes e mangás – VI

Най-често срещаните думи в аниметата и мангата

Confira mais um post sobre as palavras mais comuns em animes e mangás – VI dessa série! Todas as palavras desta série de artigos foram escolhidas aleatoriamente. Por isso, não existe uma base ou uma sequência

Японската частица KARA

Японската частица KARA

Японската частица kara обикновено отбелязва елементите на изречението, които се появяват преди нея. Ако елементът е съществително име, частицата kara може да придобие значението "де, да, до". А когато елементът, придружаващ