Упражнения по японска калиграфия с jouyou kanji

Упражнения по японска калиграфия с jouyou kanji

Тренирайте писането си с японските калиграфски упражнения jouyou kanji! По-долу е представен списъкът на всички японски символи, принадлежащи към Jouyou Kanji. С помощта на този списък можете да научите символите в същата последователност

Упражнения по японска калиграфия на японската азбука катакана

Таблица Катакана

Тренирайте писането си с упражненията за калиграфия с японската азбука катакана! Японската азбука катакана е фонетичната японска азбука, използвана за изписване на чужди думи, които чрез езикови заемки са се наложили в

Ромаджи и неговите капани

Ромаджи и неговите капани - японско четене

Както много от нас вече знаят, ролята на ромаджи в нихонго (日本語) е да подпомага четенето и произнасянето на японските символи, а не да замества японската писменост с нашите романизирани знаци. Този факт създава няколко проблема

Полезни фрази за времето на японски

Полезни фрази за времето на японски

Научете няколко полезни японски фрази за времето в ежедневието си! Мислех, че ще е хубаво да завършим статиите за японското време с някои полезни фрази за ежедневието. Добавих и