วิธีการเรียนรู้คันจิ – พูด ฟัง ศึกษา ดู ซื้อ

วิธีการเรียนรู้คันจิ – พูด ฟัง ศึกษา ดู ซื้อ

หลังจากหยุดไปพักหนึ่ง ฉันก็ค่อยกลับมาเริ่มอ่านชุดบทความเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้อักษรคันจิต่อ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดจำตัวอักษรคันจิและเรียนรู้ลำดับการขีดเขียนของแต่ละตัว วันนี้