Японската частица DAKE

Японската частица DAKE - だけ

След като известно време не бях писал по тази тема, се връщам, за да коментирам японските частици. Този път ще поговорим малко за японската частица ДАКЕ. Това, което ми се стори най-интересно за

Японската частица MADE

Японската частица made е много често срещана частица в японските изречения. Обикновено тя създава усещане за граница, било то времева, пространствена или количествена (количество). В повечето японски текстове частицата made има едно или две значения

Японската частица KARA

Японската частица KARA

Японската частица kara обикновено отбелязва елементите на изречението, които се появяват преди нея. Ако елементът е съществително име, частицата kara може да придобие значението "де, да, до". А когато елементът, придружаващ

Частицата YA в японския език

Частицата YA в японския език

Нека сега разширим знанията ви за частицата ДА в японския език! Основната функция на частицата я е просто да създава списъци на японски съществителни имена. По този начин можем да назовем набор от неща, които съществуват някъде, или неща

Частицата TO в японския език

Частицата TO в японския език

Научете повече за частицата ТО на японски език сега! Японската частица ТО е друга частица, която е много добре позната на изучаващите японски език. Нейната най-често срещана функция е просто да съединява списъци от японски съществителни или дори изречения. За разлика от други японски частици,