Επιτονισμός στα hiragana

Saiba mais sobre as características da acentuação em hiragana!

Assim como na língua portuguesa, o japonês também possui acentos. Esses acentos são de dois tipos: consonantal e vocálico.

Acento consonantal

O acento consonantal é caracterizado pelo uso de duas linhas na parte superior dos símbolos do hiragana. Além disso, ao usar o acento consonantal, o som dos ímbolos ficam mais “fanhos”. Por exemplo:

A família do K ( Ka か, Ki き, Ku く, Ke け, Ko こ ) se transforma em G ( Ga が, Gi ぎ, Gu ぐ, Ge げ, Go ご ); a família do S ( Sa さ, Shi し, Su す, Se せ, So そ ) se transforma na família do Z ( Za ざ, Ji じ, Zu ず, Ze ぜ, Zo ぞ ); a família do T ( Ta た, Tchi ち, Tsu つ, Te て, To と ) se transforma na família do D ( Da だ, Ji ぢ, Zu づ, De で, Do ど ) e a família do H ( Ha は, Hi ひ, Fu ふ, He へ, Ho ほ ) se transforma na família do B ( Ba ば, Bi び, Bu ぶ, Be べ, Bo ぼ ). Estas são as únicas famílias qua podem usar o acento consonantal.

Note que tanto na família do S quanto na família do T, as sílabas SHI e TCHI se transformam em JI, e as sílabas SU e TSU se transformam em ZU. Aí você me pergunta: E como eu vou saber quando uma palavra é escrita com ず e づ? Ou então com じ ou ぢ? A resposta é simples. Convivendo com o idioma japonês.

Apenas com a convivência e o uso do japonês é que nós vamos aprendendo como diferenciar a escrita das palavras corretamente. Então não se preocupe em confundir e trocar essas sílabas de início. Isso é completamente natural.

Acento vocálico

O acento vocálico é caracterizado pelo uso de um círculo na parte superior do símbolo, seja ele hiragana ou katakana. Ele também é conhecido como acento explosivo pois transforma a família do H ( Ha は, Hi ひ, Fu ふ, He へ, Ho ほ ) na família do P ( Pa ぱ, Pi ぴ, Pu ぷ, Pe ぺ, Po ぽ ). E este é o único caso em que se usa o acento vocálico.

Conclusão sobre Acentuação em hiragana

Tanto o acento consonantal quanto o vocálico são muito simples de serem utilizados e aprendidos, pois não possuem tantas regras quanto os acentos no português. Assim, não precisamos memorizar, mas somente entender a transformação que ocorre de uma família para outra ao se usar os acentos.

Seria bom que você também desse uma olhada na lista completa do Ιαπωνικό αλφάβητο hiragana και katakana colocada em artigos introdutórios sobre a escrita japonesa para ver todos os símbolos.

A ordem dos traços para os símbolos do hiragana com acentos continua da mesma forma. Você escreve o símbolo seguindo a mesma ordem e, por último, escreve o acento ( com dois traços ou o círculo ).

Bom… vou ficando por aqui.
Até à próxima.

じゃまた。

Η ιαπωνική άσκηση καλλιγραφίας

Επιλέξτε το σύμβολα του ιαπωνικού αλφαβήτου και κάντε κλικ στο κουμπί Generate στο παράθυρο Φύλλο πρακτικής Kana και Kanji . Στη συνέχεια, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με το αρχείο για εκτύπωση. Στη συνέχεια, απλά εκτυπώστε, καλύψτε τα γκρίζα σύμβολα hiragana και στη συνέχεια δοκιμάστε να γράψετε μόνοι σας. Απλά εκτυπώστε και εξασκηθείτε!

<ぢ