Частицата YA в японския език

Частицата YA в японския език

Нека сега разширим знанията ви за частицата ДА в японския език! Основната функция на частицата я е просто да създава списъци на японски съществителни имена. По този начин можем да назовем набор от неща, които съществуват някъде, или неща