Списък на преходните и непреходните глаголи в японски

Списък на преходните и непреходните глаголи в японски

Вижте списък с преходни и непреходни глаголи на японски език! След проучване в интернет и много преводи от английски и японски на португалски език успях да съставя списък с преходни и непреходни глаголи на японски език. Потърсих