Ako používať SRS bez počítača

Ako tvoriť vety v japončine

Pre tých, ktorí to ešte nevedia, SRS je skratka pre Spaced Repetition System. Je to technika, ktorá sa používa na učenie japončiny pomocou opakovania fráz alebo slovíčok počas stále dlhšieho časového obdobia.

Najčastejšie slová v anime a mange - VI

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší príspevok o najčastejších slovách v anime a mange - VI tejto série! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo poradie

Najčastejšie slová v anime a mange - V

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší článok o najčastejších slovách v anime a mange - V v sérii! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo postupnosť

Najčastejšie slová v anime a mange - III

Najbežnejšie slová v anime a mange

Ďalší článok o najčastejších slovách v anime a mange - III tejto série príspevkov! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo