Ako tvoriť vety v japončine

Ako tvoriť vety v japončine

Naučte sa teraz tvoriť vety v japončine! Tvorba viet v japončine je z praktického hľadiska jednoduchá, ale z gramatického hľadiska zložitá. Vyžaduje si základnú slovnú zásobu a minimálne znalosti japonskej gramatiky. Ako

Zoznam prechodných a neprechodných slovies v japončine

Zoznam prechodných a neprechodných slovies v japončine

Pozrite si zoznam prechodných a neprechodných slovies v japončine! Po vyhľadávaní na internete a mnohých prekladoch z angličtiny a japončiny do portugalčiny sa mi podarilo zostaviť zoznam prechodných a nepriechodných slovies v japončine. Vyhľadal som

Viac bezplatných lekcií japončiny vo videách

Ako tvoriť vety v japončine

Tu je výber ďalších bezplatných video lekcií japončiny! Tí, ktorí nemajú veľa prostriedkov na to, aby investovali do kurzov japončiny, kníh alebo iných zdrojov štúdia na rozšírenie svojej slovnej zásoby, sú nakoniec odkázaní na internet.

Ako sa v japončine hovorí ešte, teraz a už

Ako sa v japončine hovorí ešte, teraz a už

Naučte sa po japonsky povedať ešte, teraz a už! Vráťme sa ešte k písaniu o japonskej slovnej zásobe, dnes vám predstavím tri slová, ktoré sa často používajú v našom každodennom živote a ktoré si často nevšímame