När ska GA-partikeln användas?

När ska GA-partikeln användas?

Att bestämma när GA-partikeln eller någon annan partikel ska användas är inte en fråga om att följa en regel. Svaret på denna fråga beror på många faktorer som används vid konstruktionen av meningar och andra partiklar

WA-partikeln i det japanska språket

A partícula WA

Lär dig mer om WA-partikeln och dess användning i det japanska språket! Partikeln は är en av de grundläggande partiklarna i det japanska språket. Den är grundläggande eftersom den finns i mer än 80% av japanska meningar.

De grundläggande partiklarna på japanska

As partículas básicas em japonês - 彼は日本人です。

Lär känna och lär dig mer om de grundläggande partiklarna på japanska! Partiklar är små grammatiska element som vanligtvis skrivs med en enda stavelse i det japanska alfabetet i hiragana och har ingen specifik översättning. Partiklarnas funktion

Partiklar i slutet av meningar på japanska

Partiklar i slutet av meningar på japanska

Saiba mais sobre as Partículas para o final de frases em japonês! Eu estava estudando a finalização de frases em japonês usando partículas e descobri algumas partículas básicas e bem interessantes. Partículas para o final de

Relaterande substantiv på japanska

Relaterande substantiv på japanska

As maneiras mais comuns de expressar a relação entre dois ou mais substantivos em japonês, é usando a partícula の entre eles. Relacionando substantivos em japonês A partícula の, normalmente indica três idéias básicas: posse, origem e especialização.