เมื่อใดควรใช้อนุภาค GA

เมื่อใดควรใช้อนุภาค GA

การตัดสินใจว่าจะใช้อนุภาค GA หรืออนุภาคอื่นๆ เมื่อใด ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎ คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ใช้ในการสร้างประโยคและอนุภาคอื่นๆ

อนุภาค WA ของภาษาญี่ปุ่น

อนุภาค WA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุภาค WA และการนำไปใช้ในภาษาญี่ปุ่น!は อนุภาค เป็นหนึ่งในอนุภาคพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น เป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถพบได้ในวลีภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 80%

อนุภาคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น

อนุภาคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น - 彼は日本人です。

พบปะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุภาคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น! อนุภาคเป็นองค์ประกอบทางไวยากรณ์ขนาดเล็ก มักเขียนโดยใช้พยางค์เดียวของตัวอักษรญี่ปุ่นในฮิระงะนะ และไม่มีการแปลเฉพาะเจาะจง หน้าที่ของอนุภาค

อนุภาคต่อท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่น

อนุภาคต่อท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุภาคต่อท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่น! ฉันกำลังศึกษาประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ลงท้ายด้วยอนุภาค และฉันก็ค้นพบอนุภาคพื้นฐานที่น่าสนใจมาก อนุภาคต่อท้าย

คำนามที่เกี่ยวข้องในภาษาญี่ปุ่น

คำนามที่เกี่ยวข้องในภาษาญี่ปุ่น

วิธีทั่วไปที่สุดในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามตั้งแต่สองคำขึ้นไปในภาษาญี่ปุ่นคือการใช้อนุภาค の ระหว่างคำนามเหล่านี้ คำนามที่เกี่ยวข้องในภาษาญี่ปุ่น โดยปกติ อนุภาค の จะระบุแนวคิดพื้นฐานสามประการ: การครอบครอง ต้นกำเนิด และความเชี่ยวชาญ