อนุภาค WA ของภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนุภาค WA และการใช้งานในภาษาญี่ปุ่น!

อนุภาค  เป็นหนึ่งในอนุภาคพื้นฐานของ ภาษาญี่ปุ่น. เป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถพบได้ในวลีภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 80% ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการดีที่จะตระหนักถึงนิสัยใจคอของเธอและเรียนรู้เกี่ยวกับเธอให้มากที่สุด

สิ่งแรกที่เราต้องสังเกตคือแม้จะเขียนด้วยฮิระงะนะ เมื่อพยางค์นี้ใช้เป็นอนุภาค จะเปลี่ยนการออกเสียงเป็น ว้าว. เมื่อเราอ่านประโยคที่เขียนด้วยโรมาจิ การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงนี้อาจทำให้เกิดความสับสนได้ เนื่องจากมีอนุภาค . ถูกต้อง… สองอนุภาคที่แตกต่างกันที่มีการออกเสียงเหมือนกัน

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างอนุภาคทั้งสองนี้ง่ายมาก ถ้า ว้าว ปรากฏอยู่ตรงกลางประโยคและหลังคำนาม (มักเป็นประธาน) แล้วนี่ ว้าว คืออนุภาค . กรณีและ ว้าว ปรากฏที่ท้ายประโยค ต่อจากกริยา กริยาช่วย หรือคุณศัพท์ แล้วจึงว่า ว้าว คืออนุภาค .

ตัวอย่าง:

は猫ですわ。

หมายเหตุการแก้ไข:

ในประโยคข้างบนนี้ ฉันได้แปลแล้ว  เหมือนสุนัข แต่นั่นเป็นความผิดพลาด  แปลว่า แมว ในภาษาญี่ปุ่น

อนุภาควาเป็นเครื่องหมายหัวข้อ

แม้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง แต่หน้าที่พื้นฐานของอนุภาค  คือการแยกหัวข้อออกจากประโยคที่เหลือ ในแง่ของไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นอนุภาค  ไม่ได้ใช้เพื่อระบุองค์ประกอบทางไวยากรณ์อื่น ๆ เช่นหัวเรื่องของประโยคหรือวัตถุ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เนื่องจากหัวข้อมักจะเป็นประธานของประโยคนี้ "วิชาหลัก" ถูกตีความว่าเป็นเรื่องของประโยคภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเสมอไป ความจริงก็คือ หลังจากหัวข้อ/หัวเรื่องของประโยค เรามักจะพบอนุภาค .

โครงสร้างประโยคนี้ด้วยอนุภาค  มักจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อและส่วนที่เหลือของประโยค โดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอนุภาคเป็นเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ทำเครื่องหมายไว้ ข้อสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในสถานการณ์ทั่วไป อนุภาคนี้ไม่มีการแปล


หัวข้อคือข้อมูลที่เราพูดถึงแล้วอธิบาย

ลักษณะสำคัญของหัวข้อคือการแนะนำหัวเรื่อง โดยกล่าวถึงบางสิ่งที่จะอธิบายในภายหลัง

ตัวอย่าง 01:

ไลเซนโต.

ในการแปลตามตัวอักษร ประโยคข้างต้นจะแปลว่า “เกี่ยวกับสิงโต คุณรู้ไหม? พวกมันดุร้าย”, หรืออย่างอื่น, “พูดถึงสิงโต…พวกมันดุ”. อย่างไรก็ตาม เมื่อเราถอดความความคิดเป็นภาษาโปรตุเกส เราก็มีวลีง่ายๆ “สิงโตดุร้าย”. ในความคิดของฉัน แนวคิดของหัวข้อนั้นสับสนเพราะไม่มีในภาษาของเรา ด้วยเหตุนี้ เมื่อแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาโปรตุเกส หัวข้อจึงหายไปจากประโยค

ตัวอย่าง 02:

明日は日曜日ですね。

แปลตรงตัวอีกแล้ว เรามีวลี “พรุ่งนี้… พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม?”. ดังนั้นเราจึงมีหัวข้อหลัก ("พรุ่งนี้") แล้วสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้ (“พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ”).

หัวข้อนี้เป็นข้อมูลที่ทราบอยู่แล้ว ซึ่งถูกนำเสนอในตอนต้นของการสนทนาและสามารถละเว้นได้ในภายหลัง

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการของหัวข้อในภาษาญี่ปุ่นคือข้อมูลที่ทราบอยู่แล้ว ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถกล่าวถึงได้ในตอนเริ่มต้นและละเว้นตลอดการสนทนาที่เหลือ

ตัวอย่าง 03:

あそこに赤い本があります。

は漢字の本ですか。

ในประโยคแรก เราระบุข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสนทนา (สมุดสีแดง) ในประโยคที่สอง ข้อมูลสำคัญถูกละเว้น เนื่องจากมีการกล่าวถึงไปแล้วและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ในการแปลที่ "หยาบกว่า" ทั้งสองประโยคอาจมีลักษณะดังนี้:

“เล่มแดงนั่น”

“นั่น (เล่มสีแดง – หัวข้อของประโยคละเว้น) หนังสือเกี่ยวกับคันจิหรือเปล่า”

ตัวอย่าง 04:

山田さんは日本語の学生ですか?

りません。 ภาษาญี่ปุ่น 。

อีกหนึ่งการแปลตามตัวอักษร….

“เกี่ยวกับคุณยามาดะ… เขาเป็นนักเรียนญี่ปุ่นหรือเปล่า”

“(ยามาดะ – หัวข้อละเว้น) ไม่ใช่นักเรียน (ยามาดะ – ละเว้นหัวข้ออีกครั้ง) เขาเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น”

หมายเหตุอีกครั้งว่า ยามาดะ เป็นหัวข้อที่ทำเครื่องหมายโดยอนุภาค は และด้วยเหตุนี้จึงละเว้นในประโยคอื่น

อนุภาควาและรูปแบบ [นาม + วา + คำนาม ga]

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ฉันค้นพบขณะเรียนเกี่ยวกับ เอกชนญี่ปุ่น, คืออนุภาค  สามารถใช้ร่วมกับอนุภาค が เพื่อแสดงลักษณะหรือคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของประโยค

ตัวอย่าง 05:

本田さんは性格が優しいです。

“เกี่ยวกับคุณฮอนด้า… เขามีบุคลิกที่ใจดี”

อนุภาค Wa และความแตกต่างระหว่างสองความคิด

ในหลายกรณีเมื่ออนุภาค  ปรากฏสองครั้งในประโยคเดียวกัน อาจเป็นการแสดงแนวความคิดที่ขัดแย้งระหว่างหัวข้อที่นำเสนอ

ตัวอย่าง 06:

中の冬寒いですが、東京暖かいです。

ฤดูหนาวในฮอกไกโดอากาศหนาว แต่ในโตเกียวอากาศอบอุ่น

これの、それあなたの。 見違えないで。

นี่คือของฉันและนี่คือของคุณ ห้ามผสม (สับสน)

เนื่องจากหัวข้ออาจถูกละเว้นในประโยคภาษาญี่ปุ่น ในกรณีอื่น ๆ ที่ตัดกัน ประโยคอาจมีเพียงหัวข้อเดียวอย่างชัดเจนและอีกหัวข้อหนึ่งอาจถูกละเว้น

ตัวอย่าง 07:

高いから、あのレストランに .(高いから、あのレストランに .)ません。

เพราะมันแพง ฉันไม่ไปร้านอาหารนั้น

ดังเช่นในกรณีข้างต้น อนุภาค  ปรากฏพร้อมกับอนุภาคอื่น ๆ จำเป็นต้องตรวจสอบบริบทเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่างสองหัวข้อหรือแนวคิด

กรณีอนุภาควาในประโยคปฏิเสธ

ในประโยคเชิงลบ การใช้อนุภาคสามารถสื่อถึงความคิดในการเลือก เน้น หรือเปรียบเทียบได้ ที่น่าประทับใจที่สุดคือ ทั้งหมดนี้อยู่ในบริบทของประโยค มากกว่าที่จะเปิดเผยอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง 08:

高いから、あのレストランに .(高いから、あのレストランに .)ません。

เพราะมันแพง ฉันไม่ไปร้านอาหารนั้น (แต่ฉันมักจะถูกกว่า - ความคิดโดยนัย)

ในประโยคตัวอย่างข้างต้น บริบทอาจบ่งบอกว่าบุคคลนั้นไม่ได้ไปร้านอาหารนั้นเพราะมีราคาแพง แต่เขาไปร้านอาหารอื่นบ่อยๆ

パンはありません。

ไม่มีขนมปัง แต่มีอย่างอื่น

いつもはバスで行きません。

ปกติฉันไม่ขึ้นรถบัส แต่ฉันใช้พาหนะอื่น

อย่างที่คุณอาจเดาได้อยู่แล้ว วิธีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ก็ไม่เสียหายที่จะกล่าวถึงเพื่อจุดประสงค์ด้านความรู้ ไม่ใช่.

บทสรุป

อนุภาค wa มีวัตถุประสงค์และลักษณะเฉพาะหลายประการ นอกจากนี้ เนื่องจากเธอเป็นหนึ่งใน อนุภาคที่ใช้มากที่สุดในภาษาญี่ปุ่นจำเป็นต้องอยู่กับภาษาญี่ปุ่นให้มากเพื่อเรียนรู้ที่จะรู้จักหน้าที่แต่ละอย่างของมัน ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับบทความนี้และการศึกษาที่ดี

たね!