Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy har utarbetats för att säkerställa sekretess, integritet och skydd av personuppgifter för besökare på denna webbplats och användare av våra tjänster, och för att skydda sådan information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring och förstörelse.

1. Insamling och användning av information

Tillgång till den här webbplatsen kan vara beroende av att besökaren registrerar sig. Då krävs information som kan identifiera besökaren och möjliggöra kontakt med våra användare. Genom att tillhandahålla sina uppgifter förklarar användaren att han/hon känner till och accepterar villkoren i denna policy.Webbplatsen tar också emot och lagrar automatiskt, med hjälp av cookies, information om webbläsarens aktiviteter, inklusive IP-adress och vilken sida som besöks. Dessa aktivitetsregister (loggar) kommer endast att användas för statistiska ändamål och mätningar av de tjänster som tillhandahålls.

Cookies och webbsignaler

Vi använder kakor för att lagra information, t.ex. dina personliga preferenser, när du besöker webbplatsen. Hur man lär sig japanska. Det kan vara en enkel popup-fönsterruta eller en länk till olika tjänster som vi tillhandahåller, t.ex. forum.

Google använder sig av den nya DART-cookie för att visa annonser baserat på dina intressen och ditt besök på vår blogg och andra webbplatser på webben. Du kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka Googles annonssida och företagets kontrollprogram.

Användaren är medveten om och godkänner att den insamlade informationen kommer att användas för följande ändamål: a) för att informera om nytt innehåll, nyheter och evenemang, b) för att uppdatera kontaktuppgifter, c) för att optimera användbarheten och den interaktiva upplevelsen under användarens navigering på webbplatsen, d) för att utarbeta allmän statistik utan att identifiera användarna, e) för att besvara användarnas tvivel och förfrågningar och f) för att följa rättsliga eller juridiska beslut. Vi förbehåller oss också rätten att använda sådana register, på individuell basis, vid utredning av civilrättsliga eller straffrättsliga brott, särskilt när det finns misstankar om bedrägeri, hackarattacker, systemförändringar eller otillbörlig åtkomst till skyddad information och andra användares registreringsuppgifter.

2. Förvaring och redovisning av insamlad information

All information som tillhandahålls av användarna kommer att inhämtas och lagras i enlighet med de strängaste normerna för säkerhet och tillförlitlighet. Vi kommer att göra vårt bästa för att upprätthålla integriteten hos den information som tillhandahålls oss, varför vi inte är ansvariga för skador till följd av att tredje part får tillgång till den och/eller använder den. Tillgången till den insamlade informationen är begränsad till anställda och behöriga personer. De som otillbörligt använder sådan information i strid med denna sekretesspolicy ska bli föremål för administrativa och disciplinära påföljder, utan att utesluta tillämpliga rättsliga åtgärder. Om det inte är lagligt eller rättsligt fastställt kommer informationen om användare som är registrerade på denna webbplats aldrig att överföras till tredje part eller användas för andra ändamål än de för vilka den samlades in. Alla personuppgifter som samlas in kommer att införlivas i denna webbplats databas och webbplatsens administratör kommer att vara ansvarig för dem.

3. Information, åsikter och innehåll som genereras av tredje parter

På denna webbplats kan besökare/användare delta genom kommentarer, utbyte av information, publicering av innehåll som genererats av tredje part och spridning av annonser. Besökare, användare och annonsörer är medvetna om att de inte får publicera information, åsikter eller innehåll som är omoraliskt, olagligt, rasistiskt, ärekränkande, skadligt, pornografiskt, kriminellt eller innehåll som kränker upphovsmannens rättigheter. Du är också medveten om att all information, allt innehåll eller alla åsikter som tillhandahålls eller publiceras fritt på denna webbplats, med undantag för personlig information som begärs i registreringssyfte, INTE SKA vara GOSTAGEBAR ELLER SKYDDAD AV DENNA PRIVACY POLICY, och att andra besökare och användare kan få fri tillgång till och titta på dem. Det är också förbjudet med reklam eller spridning av produkter, tjänster eller evenemang som inte respekterar lagen, moralen och goda seder. De som ansvarar för denna webbplats är inte ansvariga för information, åsikter och innehåll som genereras av tredje part, eller för kvaliteten eller sanningshalten hos de produkter, tjänster eller händelser som presenteras på webbplatsen. Varje omoralisk eller olaglig manifestation, reproduktion eller publicering måste anmälas till organisatörerna av denna webbplats och kommer omedelbart att tas bort. Anmälan bör skickas till den adress som de ansvariga för området har.

4. Användarnas ansvar

Det är användarens ansvar att bevara sitt lösenord och sin inloggning. Vi rekommenderar inte att du använder uppenbara lösenord, t.ex. speciella datum, namn eller numeriska sekvenser. Om användaren får kännedom om eller bara misstänker att lösenordet har knäckts ska han eller hon ändra det på sin registreringssida. Vi har åtagit oss att skydda barns integritet på nätet. Registrering av minderåriga sker endast för att de ska kunna delta i begränsade delar av webbplatsen med pedagogiskt innehåll. Minderårigas uppgifter kommer endast att användas för att besvara förfrågningar, akademiska frågor, planera föreläsningar i skolor eller för allmän statistik. Vi rekommenderar också att minderåriga alltid står under ledning och övervakning av sina vårdnadshavare, som när som helst kan begära att registreringen avbryts. Denna policy är föremål för ständiga förbättringar och finjusteringar. Vi rekommenderar därför att den regelbundet konsulteras.