Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu varmistamaan tämän sivuston kävijöiden ja palveluidemme käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuus, yksityisyys ja suojaaminen sekä suojaamaan näitä tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta.

1. Tietojen kerääminen ja käyttö

Sivuston käyttö saattaa edellyttää kävijän rekisteröitymistä, jolloin pyydetään tietoja, joiden avulla kävijä voidaan tunnistaa ja ottaa yhteyttä käyttäjiimme. Päättäessään antaa tietonsa käyttäjä ilmoittaa tuntevansa ja hyväksyvänsä tämän käytännön ehdot.Sivusto vastaanottaa ja tallentaa automaattisesti evästeiden avulla tietoja selaimen toiminnasta, mukaan lukien IP-osoite ja käytetyt sivut. Näitä toimintatietoja (lokitietoja) käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin ja tarjottujen palvelujen mittareihin.

Evästeet ja verkkomajakat

Käytämme evästeet tallentamaan tietoja, kuten henkilökohtaiset mieltymyksesi, kun vierailet sivustolla. Miten oppia japania. Tämä voi olla yksinkertainen ponnahdusikkuna tai linkki eri palveluissamme, kuten foorumeilla.

Google hyödyntää uutta DART-eväste mainosten tarjoaminen kiinnostuksen kohteidesi ja blogissamme ja muilla sivustoilla vierailusi perusteella. Voit kieltäytyä DART-evästeen käytöstä vierailemalla Googlen mainossivulla ja yhtiön valvontaohjelmassa.

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: (a) tiedottaminen uudesta sisällöstä, uutisista ja tapahtumista; (b) yhteystietojen päivittäminen; (c) käytettävyyden ja vuorovaikutteisen kokemuksen optimoiminen käyttäjän navigoidessa Sivustolla; (d) yleisten tilastojen laatiminen ilman käyttäjien tunnistamista; (e) vastaaminen käyttäjien epäilyihin ja pyyntöihin; ja (f) oikeudellisten tai oikeudellisten päätösten noudattaminen. Pidätämme myös oikeuden käyttää näitä tietoja yksilöidysti siviili- tai rikosoikeudellisten rikkomusten tutkimiseen, erityisesti kun epäillään petoksia, hakkerihyökkäyksiä, järjestelmämuutoksia tai epäasianmukaista pääsyä muiden käyttäjien suojattuihin tietoihin ja rekisteröintitietoihin.

2. Kerättyjen tietojen säilyttäminen ja vastuuvelvollisuus

Kaikki käyttäjien antamat tiedot hankitaan ja tallennetaan tiukimpien turvallisuus- ja luotettavuusvaatimusten mukaisesti. Pyrimme parhaan kykymme mukaan säilyttämään meille annettujen tietojen eheyden, minkä vuoksi emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi tietoihin ja/tai käyttävät niitä. Kerättyihin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät ja valtuutetut henkilöt. Niille, jotka käyttävät näitä tietoja perusteettomasti tämän tietosuojakäytännön vastaisesti, voidaan määrätä hallinnollisia ja kurinpidollisia seuraamuksia, sovellettavia oikeudellisia toimenpiteitä kuitenkaan rajoittamatta. Sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien tietoja ei koskaan siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ne on kerätty, ellei laillisesta tai oikeudellisesta päätöksestä muuta johdu. Kaikki kerätyt henkilötiedot sisällytetään tämän sivuston tietokantaan, ja sivuston ylläpitäjä on niistä vastuussa.

3. Kolmansien osapuolten tuottamat tiedot, mielipiteet ja sisältö

Tämä sivusto mahdollistaa kävijöiden/käyttäjien osallistumisen kommenttien, tietojenvaihdon, kolmansien osapuolten tuottaman sisällön julkaisemisen ja mainosten levittämisen kautta. Kävijät, käyttäjät ja mainostajat ovat tietoisia siitä, että he eivät saa julkaista tietoa, mielipiteitä tai sisältöä, joka on moraalitonta, laitonta, rasistista, herjaavaa, loukkaavaa, pornografista, rikollista tai muuta sisältöä, joka loukkaa tekijän oikeuksia. Olet myös tietoinen siitä, että kaikki tällä Sivustolla annetut tai vapaasti julkaistut tiedot, sisältö tai mielipiteet, lukuun ottamatta rekisteröintitarkoituksiin pyydettyjä henkilötietoja, EIVÄT OLE SAATAVILLA TAI SUOJATTU TÄMÄN TIETOSUOJAPOLITIIKAN SÄÄDÖKSELLÄ, ja että muut kävijät ja käyttäjät voivat tutustua niihin vapaasti ja tarkastella niitä. Kiellettyjä ovat myös mainokset tai kaikki sellaisten tuotteiden, palvelujen tai tapahtumien levittäminen, jotka ovat vastoin lakia, moraalia ja hyviä tapoja. Sivustosta vastaavat tahot eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten tuottamista tiedoista, mielipiteistä ja sisällöstä eivätkä sivuston kautta julkistettujen tuotteiden, palvelujen tai tapahtumien laadusta tai todenperäisyydestä. Kaikesta moraalittomasta tai laittomasta ilmentämisestä, jäljentämisestä tai julkaisemisesta on ilmoitettava tämän sivuston järjestäjille, ja se poistetaan välittömästi. Ilmoitus on toimitettava työmaasta vastaavien henkilöiden osoitteeseen.

4. Käyttäjien vastuu

Käyttäjän vastuulla on säilyttää salasanansa ja käyttäjätunnuksensa. Emme suosittele ilmeisten salasanojen, kuten erityisten päivämäärien, nimien tai numerosarjojen käyttöä. Jos käyttäjä huomaa tai vain epäilee, että hänen salasanansa on murrettu, hänen on vaihdettava se rekisteröintisivullaan. Olemme sitoutuneet suojelemaan lasten yksityisyyttä verkossa. Alaikäiset rekisteröidään ainoastaan, jotta he voivat osallistua sivuston rajoitetuille alueille, joilla on opetussisältöä. Alaikäisten tietoja käytetään ainoastaan kyselyihin vastaamiseen, akateemisiin kysymyksiin, koulujen luentojen aikatauluttamiseen tai yleisiin tilastollisiin tarkoituksiin. Suosittelemme myös, että alaikäiset ovat aina huoltajiensa ohjauksessa ja valvonnassa, ja he voivat milloin tahansa pyytää rekisteröinnin peruuttamista. Tätä politiikkaa parannetaan ja tarkennetaan jatkuvasti. Näin ollen suosittelemme sen säännöllistä kuulemista.