Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana w celu zapewnienia poufności, prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających tę stronę oraz użytkowników naszych usług, chroniąc takie informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, zmianą i zniszczeniem.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Dostęp do tej Strony może być uwarunkowany rejestracją odwiedzającego, kiedy to wymagane będą informacje umożliwiające identyfikację odwiedzającego i umożliwiające kontakt z naszymi użytkownikami. Decydując się na podanie swoich danych, użytkownik oświadcza, że zna i akceptuje warunki niniejszej Polityki.Strona otrzymuje również i automatycznie przechowuje, za pomocą plików cookies, informacje o aktywności przeglądarki, w tym adres IP i stronę, do której uzyskano dostęp. Te zapisy aktywności (logi) będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i metryki świadczonych usług.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Używamy ciasteczka do przechowywania informacji, takich jak Twoje osobiste preferencje, kiedy odwiedzasz stronę Jak uczyć się japońskiego. Może to być proste popup lub link na różnych usługach, które oferujemy, takich jak fora.

Google korzysta z nowego Plik cookie DART aby serwować reklamy w oparciu o zainteresowania użytkownika i jego wizyty na naszym blogu i innych stronach w sieci. Możesz zrezygnować z używania pliku cookie DART, odwiedzając stronę reklamową Google i program porządkowy tej firmy.

Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że zebrane informacje zostaną wykorzystane w następujących celach: (a) do informowania o nowych treściach, nowościach i wydarzeniach; (b) do aktualizacji danych kontaktowych; (c) do optymalizacji użyteczności i interaktywnych doświadczeń podczas nawigacji użytkownika na Stronie; (d) do opracowania ogólnych statystyk, bez identyfikacji użytkowników; (e) do odpowiedzi na wątpliwości i prośby samych użytkowników; oraz (f) do zastosowania się do ustaleń prawnych lub sądowych. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania takich zapisów w sposób zindywidualizowany w przypadkach dochodzenia przestępstw cywilnych lub kryminalnych, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie oszustwa, ataków hakerskich, zmian w systemie lub niewłaściwego dostępu do chronionych informacji i danych rejestracyjnych innych użytkowników.

2. Przechowywanie i rozliczanie zgromadzonych informacji

Wszelkie informacje dostarczone przez użytkowników będą uzyskane i przechowywane zgodnie z najsurowszymi standardami bezpieczeństwa i niezawodności. Dołożymy wszelkich starań, aby zachować integralność dostarczonych nam informacji, z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z ich dostępu i/lub wykorzystania przez osoby trzecie. Dostęp do zebranych informacji jest ograniczony do pracowników i osób upoważnionych. Osoby, które bezpodstawnie wykorzystują takie informacje, naruszając niniejszą Politykę Prywatności, podlegają sankcjom administracyjnym i dyscyplinarnym, nie wyłączając obowiązujących środków prawnych. O ile nie zostanie to ustalone prawnie lub sądownie, informacje o użytkownikach zarejestrowanych w tej Witrynie nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane. Wszystkie zebrane dane osobowe zostaną włączone do bazy danych tej Strony, a administrator Strony będzie za nie odpowiedzialny.

3. Informacje, opinie i treści generowane przez osoby trzecie

Niniejsza Strona umożliwia udział odwiedzających/użytkowników poprzez komentarze, wymianę informacji, publikację treści generowanych przez osoby trzecie oraz rozpowszechnianie reklam. Odwiedzający, użytkownicy i reklamodawcy są niniejszym świadomi, że nie wolno im publikować informacji, opinii lub treści niemoralnych, nielegalnych, rasistowskich, oszczerczych, krzywdzących, pornograficznych, przestępczych lub jakichkolwiek treści naruszających prawa autora. Użytkownik jest również świadomy, że wszelkie informacje, treści lub opinie dostarczone lub swobodnie opublikowane na tej Stronie, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych do celów rejestracji, NIE BĘDĄ GOSPODARCZO POUFNE LUB CHRONIONE PRZEZ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI i mogą być swobodnie dostępne i przeglądane przez innych gości i użytkowników. Zabronione są również reklamy lub jakiekolwiek rozpowszechnianie produktów, usług lub wydarzeń, które naruszają prawo, moralność i dobre obyczaje. Osoby odpowiedzialne za tę stronę nie ponoszą odpowiedzialności za informacje, opinie i treści generowane przez osoby trzecie, ani za jakość lub prawdziwość produktów, usług lub wydarzeń ujawnionych za pośrednictwem strony. Wszelkie niemoralne lub nielegalne przejawy, reprodukcje lub publikacje muszą być zgłoszone organizatorom tej strony i zostaną natychmiast usunięte. Powiadomienie powinno być przekazane na adres osób odpowiedzialnych za stronę.

4. Odpowiedzialność użytkowników

Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie hasła i loginu dostępu. Nie zalecamy stosowania oczywistych haseł, takich jak specjalne daty, nazwy lub sekwencje liczbowe. Jeśli użytkownik dowie się lub tylko podejrzewa, że jego hasło zostało złamane, powinien je zmienić na swojej stronie rejestracji. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności dzieci w Internecie. Wszelkie rejestracje osób niepełnoletnich będą miały miejsce jedynie w celu uczestnictwa w zastrzeżonych obszarach strony zawierających treści edukacyjne. Dane osób niepełnoletnich będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania, pytania akademickie, zaplanowania wykładów w szkołach lub z powodów ogólnej statystyki. Zalecamy również, aby osoby niepełnoletnie były zawsze pod opieką i nadzorem swoich opiekunów, którzy w każdej chwili mogą zażądać anulowania rejestracji. Niniejsza Polityka podlega ciągłym zmianom i udoskonaleniom. Dlatego zalecamy jej okresową konsultację.