Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány s cílem zajistit důvěrnost, soukromí a ochranu osobních údajů návštěvníků těchto stránek a uživatelů našich služeb a chránit tyto informace před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, změnou a zničením.

1. Shromažďování a používání informací

Přístup na tyto stránky může být podmíněn registrací návštěvníka, kdy jsou vyžadovány informace, které umožňují identifikaci návštěvníka a kontakt s našimi uživateli. Rozhodnutím o poskytnutí svých údajů uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami těchto zásad a že je přijímá.Stránky také přijímají a automaticky ukládají prostřednictvím souborů cookie informace o činnosti prohlížeče, včetně IP adresy a navštívené stránky. Tyto záznamy o činnosti (protokoly) budou použity pouze pro statistické účely a měření poskytovaných služeb.

Soubory cookie a webové majáky

Používáme cookies k ukládání informací, jako jsou vaše osobní preference, když navštívíte web. Jak se učit japonsky. Může jít o jednoduché vyskakovací okno nebo odkaz na různé služby, které poskytujeme, například fóra.

Společnost Google využívá nový Soubor cookie DART k zobrazování reklam na základě vašich zájmů a vaší návštěvy našeho blogu a dalších webů na webu. Používání souboru cookie DART můžete odmítnout na stránce s reklamami společnosti Google a jejím programem pro kontrolu.

Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že shromážděné informace budou použity pro následující účely: (a) informování o novém obsahu, novinkách a událostech; (b) aktualizace kontaktních údajů; (c) optimalizace použitelnosti a interaktivního zážitku během navigace uživatele na stránkách; (d) zpracování obecných statistik bez identifikace uživatelů; (e) reakce na pochybnosti a žádosti samotných uživatelů; a (f) splnění právních nebo soudních rozhodnutí. Vyhrazujeme si také právo použít tyto záznamy na individuálním základě v případech vyšetřování občanskoprávních nebo trestných činů, zejména při podezření na podvod, hackerské útoky, změny systému nebo neoprávněný přístup k chráněným informacím a registračním údajům jiných uživatelů.

2. Uchovávání a odpovědnost za shromážděné informace

Veškeré informace poskytnuté uživateli budou získány a uloženy v souladu s nejpřísnějšími standardy bezpečnosti a spolehlivosti. Vynakládáme maximální úsilí, abychom zachovali integritu informací, které nám byly poskytnuty, a proto nejsme zodpovědní za škody vzniklé v důsledku přístupu k nim a/nebo jejich použití třetími stranami. Přístup ke shromážděným informacím mají pouze zaměstnanci a oprávněné osoby. Osoby, které tyto informace neoprávněně použijí v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, budou vystaveny správním a disciplinárním sankcím, aniž by byla vyloučena příslušná právní opatření. Informace o uživatelích zaregistrovaných na těchto stránkách nebudou nikdy předávány třetím stranám ani použity k jiným účelům, než pro které byly shromážděny, pokud to nebude stanoveno zákonem nebo soudem. Veškeré shromážděné osobní údaje budou začleněny do databáze těchto stránek a správce stránek za ně bude zodpovědný.

3. Informace, názory a obsah vytvořený třetími stranami

Tyto stránky umožňují účast návštěvníků/uživatelů prostřednictvím komentářů, výměny informací, zveřejňování obsahu vytvořeného třetími stranami a šíření reklamy. Návštěvníci, uživatelé a inzerenti si tímto uvědomují, že nesmí zveřejňovat informace, názory nebo obsah, který je nemorální, nezákonný, rasistický, hanlivý, poškozující, pornografický, kriminální nebo jakýkoli obsah, který porušuje práva autora. Jste si rovněž vědomi toho, že veškeré informace, obsah nebo názory poskytnuté nebo volně zveřejněné na těchto stránkách, s výjimkou osobních údajů požadovaných pro účely registrace, NEJSOU DŮVĚRNÉ ANI CHRÁNĚNÉ TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a mohou být volně přístupné a prohlížené ostatními návštěvníky a uživateli. Zakázána je také reklama nebo jakékoli šíření výrobků, služeb nebo akcí, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy a zvyky. Subjekty odpovědné za tyto stránky nenesou odpovědnost za informace, názory a obsah vytvořený třetími stranami, ani za kvalitu nebo pravdivost produktů, služeb nebo událostí zveřejněných prostřednictvím těchto stránek. Jakékoli nemorální nebo nezákonné projevy, reprodukce nebo zveřejnění musí být oznámeny organizátorům těchto stránek a budou okamžitě odstraněny. Oznámení by mělo být zasláno na adresu osob odpovědných za danou lokalitu.

4. Odpovědnost uživatelů

Uživatel je zodpovědný za to, aby si své heslo a přihlašovací údaje uchovával. Nedoporučujeme používat zjevná hesla, jako jsou speciální data, jména nebo číselné sekvence. Pokud uživatel zjistí nebo má jen podezření, že jeho heslo bylo prolomeno, měl by si ho na své registrační stránce změnit. Zavazujeme se chránit soukromí dětí online. Jakákoli registrace nezletilých osob se provádí pouze za účelem účasti v omezených oblastech webu s výukovým obsahem. Údaje o nezletilých budou použity pouze pro odpovědi na dotazy, akademické otázky, plánování přednášek ve školách nebo pro účely obecné statistiky. Doporučujeme také, aby nezletilí byli vždy pod dohledem svých opatrovníků, kteří mohou kdykoli požádat o zrušení registrace. Tato politika podléhá neustálému zlepšování a zdokonalování. Doporučujeme proto jeho pravidelné konzultace.