Japonská částice DAKE

Japonská částice DAKE - だけ

Po delší době, kdy jsem o tomto tématu nepsal, se vracím, abych se vyjádřil k japonským částicím. Tentokrát si povíme něco o japonské částici DAKE. Co mě na ní zaujalo nejvíce

Japonská částice MADE

Japonská částice made je v japonských větách velmi častá. Obvykle určuje hranice, ať už časové, prostorové nebo kvantitativní (množství). Ve většině japonských textů má částice made jeden nebo dva významy.

Japonská částice KARA

Japonská částice KARA

Japonská částice kara obvykle označuje prvky věty, které se vyskytují před ní. Pokud je tímto prvkem podstatné jméno, může částice kara nabývat významu "de, da, do". A pokud je prvek doprovázející

Částice YA v japonštině

Částice YA v japonštině

Nyní si rozšíříme vaše znalosti o částicích YA v japonštině! Hlavní funkcí částice ya je jednoduše vytvářet seznamy japonských podstatných jmen. Tímto způsobem můžeme pojmenovat soubor věcí, které někde existují, nebo věcí

Částice TO v japonštině

Částice TO v japonštině

Zjistěte více o částicích TO v japonštině! Japonská částice to je další částicí, kterou studenti japonštiny velmi dobře znají. Její nejčastější funkcí je jednoduše spojovat seznamy japonských podstatných jmen nebo dokonce věty. Na rozdíl od ostatních japonských částic,