Γράψτε στα ιαπωνικά στα Windows

arigatou

Σας έχουμε ήδη δείξει πώς να μάθετε την ιαπωνική γλώσσα και το αλφάβητό της, αλλά δεν θα ήταν ωραίο να αρχίσετε να γράφετε στα ιαπωνικά στα Windows; Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, είναι αρκετά απλό να ρυθμίσετε για

Πώς να μάθετε ιαπωνικά

σημαία japa

Η εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας μπορεί να είναι λίγο δύσκολη στην αρχή, αλλά γνωρίζοντας το σωστό τρόπο εκμάθησης μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη. Όπως μου εξήγησε ο Sensei μου, για να είναι κάποιος άπταιστος