Japonská častica MADE

Japonská častica made je veľmi častá častica v japonských vetách. Vo všeobecnosti určuje hranicu, či už časovú, priestorovú alebo kvantitatívnu (množstvo). Vo väčšine japonských textov má častica made jednu alebo dve

Najčastejšie slová v anime a mange - VI

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší príspevok o najčastejších slovách v anime a mange - VI tejto série! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo poradie

Najčastejšie slová v anime a mange - V

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší článok o najčastejších slovách v anime a mange - V v sérii! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo postupnosť

Japonská častica KARA

Japonská častica KARA

A partícula japonesa kara geralmente marca os elementos de uma frase que aparecem antes dela. Se o elemento for um substantivo, a partícula kara pode assumir o significado de “de, da, do”. E quando a elemento que acompanha a

Ako sa naučiť japonsky pomocou Anki

Vamos aprender agora a como aprender japonês usando o Anki passo a passo! Anki é uma ferramenta grátis para aprender idiomas baseado no SRS (Spaced Repetition System), visando revisar tudo que aprendemos para garantir mais qualidade nos