Japonská častica MADE

Japonská častica made je veľmi častá častica v japonských vetách. Vo všeobecnosti určuje hranicu, či už časovú, priestorovú alebo kvantitatívnu (množstvo). Vo väčšine japonských textov má častica made jednu alebo dve

Najčastejšie slová v anime a mange - VI

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší príspevok o najčastejších slovách v anime a mange - VI tejto série! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo poradie

Najčastejšie slová v anime a mange - V

Najbežnejšie slová v anime a mange

Pozrite si ďalší článok o najčastejších slovách v anime a mange - V v sérii! Všetky slová v tejto sérii článkov boli vybrané náhodne. Preto neexistuje žiadny základ alebo postupnosť

Japonská častica KARA

Japonská častica KARA

A partícula japonesa kara geralmente marca os elementos de uma frase que aparecem antes dela. Se o elemento for um substantivo, a partícula kara pode assumir o significado de “de, da, do”. E quando a elemento que acompanha a

Ako sa naučiť japonsky pomocou Anki

Poďme sa naučiť, ako sa učiť japonsky pomocou Anki krok za krokom! Anki je bezplatný nástroj na učenie sa jazykov založený na systéme SRS (Spaced Repetition System), ktorého cieľom je opakovať všetko, čo sa učíme, aby sa zabezpečila vyššia kvalita našich lekcií.