Possessiva pronomen på japanska

Läs mer om os pronomes possessivos em japonês!

Nos artigos anteriores descobrimos como os pronomes pessoais são escritos em japonês. Hoje, vamos entender como são formados os pronomes possessivos em japonês.

Possessiva pronomen på japanska

Para formar os pronomes possessivos, vamos precisar dos pronomes pessoais e da partikel . Essa partícula indica posse, relacionamento ou origem, mas no nosso caso, vamos trabalhar apenas com o sentido de posse. Observe os pronomes abaixo:

私の – meu
僕の – meu
あなたの – seu
彼の – dele
彼女 – dela
私たちの – nosso
あなたたちの – vosso, de vocês
彼らの – deles
彼女たちの – delas

Como é possível perceber acima, para formar os pronomes possessivos em japonês, basta acrescentar a partícula  depois do pronome pessoal. Bem fácil não é?

Para fixarmos melhor o uso destes pronomes, vou deixar alguns exemplos.

彼の本です。

彼女の車です。

Handskriftsövning av kanji

Nedan finns de Japanska ideografiska symboler som används i denna artikel. Genom att välja önskade kanji kopierar du dem och klistrar in dem i Arbetsblad för Kana och Kanji Ett nytt fönster öppnas där du kan se den utskrivbara filen och öva på japansk kalligrafi genom att täcka över de grå symbolerna och sedan försöka skriva själv. Det är bara att skriva ut och öva.