แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่นด้วย jouyou kanji

ฝึกเขียนด้วย แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่นด้วย jouyou kanji!

ด้านล่างนี้คือรายการของ .ทั้งหมด สัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่เป็นของ ถึง Jouyou คันจิ ด้วยรายการนี้ คุณสามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตามลำดับเดียวกับที่คนญี่ปุ่นเรียนในญี่ปุ่น

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่นด้วย jouyou kanji

ในกรณีที่คุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น Jouyou Kanjiฉันแนะนำให้อ่านบทความด้านล่าง:

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 1

日 一十二 大 年 年 中 五四 上 学生 学生 月 八 九七 九七 子 気 金 千入 下 水名 木文校車 先 村空男人口 早足石白 百土青林火天左音右赤王森花雨字玉糸休夕草竹田虫犬耳貝山

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 2

会国 時 同 東行間 方分 前後 地 新自高 新自高 内 回通 米午明 北野 来 理体強 作 万公近 用 点心今 多 話 考組 首 首画交 西 数工計南 電売知ดาวน์โหลด

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 3

係事 者 発部 対業 相度 問定 全 決代 決代 第実 主動 区化 所 表期物 安委 予面 反運 勝進 世島 取界 局 次 集死 集死受 使 投育指 送 放式 神急 感住 終 終 役鉄夫 流身 配球 談消乗 橋味商落 想 館 路 由 起待 横 注命 追宮 美負病洋 究 研整始港 葉号 他 福悪 客返 医 苦様บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว昔歯寒緑暑氷柱漢鼻拾笛羊

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 4

的 議 億 連 連 要 成選 最 法約 法約 不 共 結軍 加治 続側案 省 各 争信 無 建 別 告 昨変 費 得付 説席望 好 参士 求挙 飛害 老兵 験然 働位 航航型 録念 伝 種 種 例敗達象 愛管量 積央 殺器 競満 良児 単陸差副極材 賞史健 察景 熱焼 周司 類 静努 帯功 漁卒 停印養候倉底บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว灯孫兆刷径脈胡腊

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 5

現務経 総 設団 保制 解統 資演性 査義 件情価 任 報判 防検 職備 職備 再 基術 提条 輸状 過質能 過質能 故証営 構容 技規張限応断 製 減評 可 導武比 寄婦率 準額 復個 退因 退因 識 仏 犯 富修 久精幹効 久精幹効 講適責興績許余 招厚 弁 河 境 妻 易益 暴布 逆บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว旧

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 6

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว異遺危 裏 勤宇否 枚 背困 脳幕鋼 臨亡層 臨亡層 簡郵 就 憲皇紅 届 著 著 納暮乳窓 巻痛操宣刻 郷 創 創 揮 看 砂宗 宝骨秘 洗บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว並

คันจิโจโย จากซีรี่ย์ 7

佐井 込郎 施沢 施沢 爆違 企彼崎 吉核 突援 歳 越 江浜 般 捕離 雄渡闘 響 捜 含 尾 迎 融 伸締拓抗 伸締拓抗津欧介 舞債 震払及 催僧 途 婆鈴督 沖刑僚婚 被 頼陣 逃 逮鮮房 迫 遅遊避換 療措傾緊衝御 列脱 了 堅慮 芝扱弾曇 盗荒絡 駐 互 維慶 維慶 致 継渋恐 併 堀薄奥旬 端跡縄 廃執 需 項 吹躍香 更 徴普恵 到 瀬秀 柄紹刺摘娘 聴 巡歓 徹浮踏袋 華 兼齢 棄贈帝妙 紛飾 描譲 隣揚 封償促壁 岳貫診 旨 潟敷甲霧 患 献煙豪 超伴勧 遭杯邦紡 還 依遣腕 双 肩 即 契索摩竜寝称 範 惑銃 倒菌驚滞据 繁硬 懇拒沼症誘控 仙銘殿趣砲抱釣 麻掲寿甘棋緩菊撮腰釈 掃 獲 触繰 壊託排軟 邸 剣 卸 卸 撤鬼 珍襲 微誇泊床脚 犠濃荘艦炎 挑乙儀奇懸勲 隆煮励軒克 潜緒彰 叫 郊 沈縫 亜恋耐 諮 阻凍 瞬埋 較 斎貞裂 陳勘涙 糧稿 糧稿 抵誉 奉網 縁 猛壇 掛滝眠 掛滝眠稚雇概芳 怪抑 欄脅 是 圏 腐哲俊 裕析 秩顧 既 携怒牲閥漫簿黙艇 咲詐鑑 随 敏滅 狂添 陰鐘 墨 恒伏祉 酔 塗彩葬浪削 握 滑慰欺 剤烈痢輝丈 髪 撲廷 泰乾 喫巧惨悟丹孤譜妨 僕惜 泥 藩 抽汗脂偉堤 皆 呉盲穏憩碁豚没 劣乏桑壮琴 硫征 斉唆啓穂汁輩剰尽祥肝 冒雷謡 胴俗帽 叙拘卓扇召 寛亭 購玄奨 弊 粗掌 軌粧畳薦 駆淡塔諭垣 祈隔喪隠浸嫁賢粒姫暇 透鎖 培 覆偏款 怖偽覇 厘寮湿凡 尿冠陶揺弦狩 紫幻衰訂 符盾 架括宴獣 匹燥 謙菓娯諾虜矛 陥坪 又 涼鎮 朴 旋 逸 逸 傑辛 砕匿偶涯 循傍 崩軸 衡曹 暫 栽舗 紳禅 噴獄幾 顕 鈍隅凶 糾塾 誓酬 冗 漂桃伯庶晶溝碑禍賓 蓄筒 霜 悦恥 畜恭 扶 珠潤魂 溶刈 騎 睡 姓 某 轄懐憤窮 閲慨 猶錠 呈 賦麗 嬢邪鶏 鍛 妃 暁洞枯暦准疎践累賄靴 朱猟孔羅摂鯨炉 拙賠 礁 租虐 漏忌慈妊愁薫侍岬 凝疫 鼓憎胞 翻錯 枢帥 擬崇逓迭殻褒猫 吟敢 愉囚幽酪剛 赴 寂盆 漸 嘱 奴娠漠 絞宰媒帆偵愚棟 肖粘遍 淑宜 蛮壌醸奔耗 慕 扉膜 肌履棚滴 肌履棚滴 炊斗 眺悠廉泌 錬漬渦傘 瓶缶槽 濯壱 伺 癖 遷抄堕幣赦肪 窒 韻喚楼 賊寧醜辱飽飢雌逐峡剖伐痴縛詠賜悔卑 慌殴 擦繕 渇恨 茎侮搾 悼弔硝惰 芋餓倹窃棺墳漆墾 姻窯痘吏 陪塑 謄儒拷斥 婿享 倣陵 叔庸嫡衷บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว喝藻逝癒拐雰屯