Cvičenia japonskej kaligrafie s jouyou kanji

Cvičenia japonskej kaligrafie s jouyou kanji

Trénujte písanie pomocou cvičení japonskej kaligrafie jouyou kanji! Nižšie je uvedený zoznam všetkých japonských symbolov patriacich do jouyou kanji. Pomocou tohto zoznamu sa môžete naučiť symboly v rovnakom poradí

Cvičenia japonskej kaligrafie japonskej abecedy katakana

Tabuľka Katakana

Trénujte písanie pomocou kaligrafických cvičení japonskej abecedy katakana! Japonská abeceda katakana je fonetická japonská abeceda, ktorá sa používa na písanie cudzích slov, ktoré sa vďaka jazykovým výpožičkám začali používať

Romaji a jeho pasce

Romadži a jeho nástrahy - japonské čítanie

Ako už mnohí z nás vedia, úlohou romaji v nihongo (日本語) je pomôcť pri čítaní a výslovnosti japonských symbolov, nie nahradiť japonské písmo našimi romanizovanými znakmi. Táto skutočnosť spôsobuje niekoľko problémov

Užitočné frázy o čase v japončine

Užitočné frázy o čase v japončine

Naučte sa niekoľko užitočných japonských časových fráz pre váš každodenný život! Myslel som si, že by bolo pekné ukončiť články o japonskom čase niekoľkými užitočnými frázami pre každodenný život. Pridala som aj