Ústa, slnko, mesiac a oči v kandži

Ústa, slnko, mesiac a oči v kandži

Naučte sa ťahy úst, slnka, mesiaca a očí v kandži! Ako som už povedal, zverejňujem ďalšie kandži, ktoré sa učím. Ak máte nejaké otázky alebo kritiku k spôsobu, akým sa učím na tomto blogu, neváhajte sa vyjadriť. Je to veľmi užitočné

Romaji a jeho úloha v nihongo

Romadži je jednoducho spôsob, ako ukázať, ako hovoriť japonské slová pomocou písmen našej abecedy. Keďže naša abeceda je známa ako rímska abeceda, tento nástroj sa stal známym ako romadži, pretože je