Zapamätanie si kandži a metóda Heisig

Mnohí z čitateľov Língua Japonesa už poznajú Zapamätanie si kandži a metóda heisigAle keďže značná časť čitateľov tejto stránky sú študenti základov japončiny, rozhodol som sa, že sa pokúsim pomôcť tým, že o tom napíšem.

Pamätanie si kandži je kniha, ktorú napísal James Heisig a v ktorej autor učí veľmi zaujímavý spôsob učenia sa kandži. Japonské symbolya poskytnúť prostriedky, aby sme na ne nikdy nezabudli.Zapamätanie si kandži a metóda Heisig

Kto je James Heisig?

James W. Heisig je filozof, ktorý vydal niekoľko kníh z oblasti filozofie. V japonsky hovoriacom svete sa preslávil napísaním knižných sérií Remembering the kanji a Remembering the kana. Učí, ako sa učiť kandži úplne iným spôsobom ako v japonských školách.

Dozvedel som sa, že James Heisig teraz žije v japonskej Nagoji a napísal sériu kníh na rovnakú tému, tentoraz učí ľudí, ako sa naučiť čínsky. Kniha sa volá Remembering the Hanzi.

Pre zvedavcov sa v knihe Zapamätať si kana naučíte všetky symboly japonskej abecedy, zatiaľ čo v knihe Zapamätať si kandži sa naučíte približne 2 000 kandži používaných v každodennom živote a v japonských vlastných menách. Keďže bola medzi japonskými študentmi taká úspešná, jej vyučovacia metóda sa stala známou ako Heisigova metóda.

Ako funguje metóda Zapamätaj si kandži a Heisig?

Zapamätanie kandži a Heisigova metóda sa sústreďujú na tri hlavné body, imaginatívna pamäť alebo mnemotechnika e ideogramy,. Japonské symboly ktoré predstavujú myšlienky.

Každý z týchto prvkov poskytuje informácie o zložení, poradí písania a význame japonských symbolov. Keď pracujeme na týchto troch prvkoch, je oveľa jednoduchšie naučiť sa a nezabudnúť žiadne z kandži, ktoré sme sa učili. Takto to prebieha:

Zoznámte sa s knihou Jamesa Heisiga kliknutím sem!

Zapamätanie si kandži a imaginatívna pamäť

Keď autor knihy Zapamätanie si kandži hovorí o imaginatívnej pamäti, má na mysli používanie vizuálnej pamäte v spojení s predstavivosťou, t. j. imaginatívna pamäť znamená, že mentálne vidíte to, čo si predstavujete. Komplikované? Ani nie...

Urobte si jednoduché cvičenie: predstavte si sviečku horiacu na tmavom mieste. Zo sviečky zrazu vyrastú dve ruky a priamo v jej strede sa vytvoria ústa.

Potom si uvedomíte, že je nahnevaná, pretože ste sa na ňu pokúsili fúkať, aby ste uhasili plameň, ktorý horel.

Sviečka na teba vyskočí a máva bielymi rukami ako šialená, ale ty si mal hasiaci prístroj a použil si ho, čím si sviečku uhasil a nechal ju paralyzovanú.

Dokázali ste si predstaviť a vidieť vyššie uvedenú scénu vo svojej mysli. Nemusí to byť jasná predstava, najdôležitejšie je, aby ste pochopili, ako táto časť metódy funguje.

Mnemotechnika na zapamätanie kandži

Samotná obrazová pamäť nám toho o kandži alebo japonských symboloch veľa nepovie, ale ak si vytvoríme obrazy alebo príbehy, ktoré súvisia s japonskými symbolmi, ktoré už poznáme, môžeme si študované kandži ľahko zapamätať a dokonca spoznať rozdiel medzi ním a inými podobnými symbolmi.

Priradiť obrázok k japonskému symbolu je jednoduchšie, ako sa zdá. Stačí premeniť symbol na obrázok podobný jeho významu alebo jednoducho vytvoriť scénu či krátky príbeh, v ktorom symbol súvisí s jeho významom. Takto si pri pohľade na význam zapamätáte kandži a pri pohľade na kandži si zapamätáte význam.

Ideogramy na zapamätanie kandži

Ako väčšina čitateľov vie, japonské symboly boli vytvorené ako ideogramy, symboly predstavujúce myšlienky.

Mnohé kandži sa preto podobajú na obraz svojho významu. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie vytvárať príbehy a zapamätať si významy kandži. Pozrite sa na obrázok nižšie:

Metóda Heisig a zapamätanie si kandži

Na ďalšie zlepšenie učenia sa metóda Heisig rozdeľuje kandži na niekoľko prvkov, z ktorých sa budú skladať ďalšie prvky.

Je to akoby autor knihy vytvoril rôzne znaky (prvky alebo časti kandži), aby vytvoril príbeh imaginárnej spomienky a spojil kandži s jeho významom.

Vzhľadom na to sa zmenilo poradie, v akom sa japonské symboly učia. Jouyou Kanji alebo japonská škola.

Ako príklad z knihy sa najprv naučíte symboly   e  a potom sa naučiť použitie prvých dvoch symbolov ako prvkov alebo znakov kandži .

Aké sú výhody zapamätania si kandži alebo metódy Heisig?

Myslím, že výhody Heisigovej metódy už boli v článku trochu objasnené, ale nižšie ich zdôrazním.

  • Používanie imaginárnej pamäte výrazne zjednodušuje učenie sa ideogramov, vďaka čomu sa vyhnete zámene podobných japonských symbolov alebo zabudnutiu kandži, ktoré ste sa už naučili.
  • Metódu je možné prispôsobiť a umožniť študentom vytvárať si vlastné príbehy a asociácie, vďaka čomu je Heisigova metóda oveľa efektívnejšia.
  • Vďaka Heisigovej metóde je štúdium oveľa zábavnejšie, pretože jednoduchým opakovaním sa znižuje nudnosť štúdia množstva symbolov.
  • Učenie sa kandži pomocou metódy Zapamätaj si kandži alebo Heisig sa osvedčilo ako najrýchlejší spôsob učenia sa japonských symbolov bez vedľajších účinkov pre študenta.
  • V knihe Remembering the kanji sa učí viac kanji ako v knihe Jouyou kanji, takže je dobrou voľbou ako študijná príručka.

Aké sú nevýhody zapamätania si kandži a metódy Heisig?

Ako všetky študijné metódy, aj Heisigova metóda má svoje nevýhody, ale to neuberá študentom, ktorí sa chcú učiť kandži pomocou knihy Spomínanie na kandži alebo jednoducho používajú Heisigovu metódu a vytvárajú si vlastné imaginárne asociácie.

  • Predstaviť si asociácie a príbehy s kandži si vyžaduje veľké mentálne úsilie. Pre niektorých ľudí môže byť toto úsilie vyčerpávajúce.
  • Heisigova metóda a metóda Zapamätaj si kandži sa zameriavajú na spájanie ideogramov s ich významom (len jeden význam). Metóda a kniha neučia výslovnosť ani sa nesústreďujú na písanie, ktoré sa musí učiť paralelne.

Záver

Hoci sa pri metóde Remembering the kanji a Heisig neučí žiadna výslovnosť, študentom japončiny to nijako neškodí.

Moje skúsenosti so štúdiom japončiny mi ukázali, že je oveľa jednoduchšie naučiť sa výslovnosť symbolov, keď sa učíte nové slová, než sa snažiť zapamätať si všetky výslovnosti jednotlivých kandži.

Tak ako sa postupne učíme výslovnosť, časom sa učíme aj ďalšie významy toho istého symbolu a všímame si, že zmena kontextu spôsobuje zmenu významu kandži.Kandži: Predstavujeme si, ako sa učiť

Na záver, pre tých, ktorí vedia trochu anglicky, odporúčam prečítať si knihu Zapamätanie si kandži e Zapamätanie si kany. Pre tých, ktorí nevedia po anglicky, existujú verzie tejto knihy v španielčine a portugalčine s názvom Kandži: Predstavujeme si, ako sa učiť.

Kanji znamená pamätať si a Kana znamená pamätať si. Táto metóda sa mne a mnohým študentom japončiny zatiaľ veľmi osvedčila.

Vyhľadávanie cien ďalších súvisiacich kníh v portugalčine