Hur man använder det japanska alfabetet

Japanskt alfabet hiragana katakana

I början av sina studier är det många som tvivlar på hur japanska texter skrivs med hjälp av hiragana, katakana och kanji. Även om vissa tvivel inte är så lätta att räta ut, ska jag försöka besvara många av dem

Det japanska alfabetets ursprung

kanbun-漢文

Innan de kinesiska symbolerna introducerades i Japan fanns det inga konkreta bevis för att folket från den uppgående solen redan hade en form av skrift. Trots allt prat om ursprunget till det japanska skriftspråket har alla

Förlängning av vokalerna i hiragana

Förlängning av vokalerna i hiragana

Conheça agora quando ocorre um Prolongamento de vogais em hiragana! Assim como as consoantes duplas, as vogais prolongadas evitam problemas de comunicação, pois podem gerar significados diferentes a partir de palavras bem semelhantes. Por exemplo: おばさん

De dubbla konsonanterna i hiragana

De dubbla konsonanterna i hiragana

Lär dig mer om dubbla konsonanter i hiragana och hur du använder dem! Även om det inte är så märkbart i många japanska kurser är detta en del av inlärningen som jag anser vara mycket viktig, eftersom respektlöshet