Vad är japanska typsnitt eller bokstäver?

Alla bokstäver eller tecken som finns tillgängliga på vår dator kallas typsnitt. Men på japanska kallar jag dem vänliga japanska bokstäver.

Dessa typsnitt, eller japanska bokstäver, finns i vår dator så att vi kan skriva texter i befintliga Windows-program, som Microsoft Word, BrOffice, NotePed m.fl.

Utan dem skulle det vara omöjligt att läsa text som skrivits på datorn (t.ex. Word-dokument) eller på en webbsida. Om vi skriver en text med ett visst teckensnitt är det därför nödvändigt att datorn hos dem som ska läsa texten också har samma teckensnitt. Om läsarens dator inte har det valda teckensnittet kan texten visas på ett oväntat sätt.

Detta är fallet för många användare som besöker det japanska språket. De kommer in på webbplatsen och kan inte se de japanska bokstäverna. Det betyder att de inte har de rätta teckensnitten för denna typ av teckensnitt installerade på sin dator.

Normalt har varje typsnitt en egen stil och ett namn som identifierar det bland de andra, t.ex. Times New RomanArial eTahoma. Alla har sin egen stil och sitt eget format.

På samma sätt finns det också olika typer av japanska bokstäver, t.ex, MS MinchoMS GothicIPA gotisk och många andra. Alla med sin egen specifika stil och sitt eget format.

För att kunna se och läsa de texter som är skrivna på japanska på denna webbplats måste du därför ha ett eller flera japanska teckensnitt installerade på din dator.

Andra artiklar i denna serie om japanska bokstäver

  1. Vilka är de japanska datorbokstäverna?
  2. Hur du installerar och tar bort japanska bokstäver på din dator
  3. Farorna med att installera för många japanska bokstäver
  4. Hur man använder en japansk bokstav utan att installera
  5. Typsnittshanterare