ฟอนต์หรือตัวอักษรคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร

Todas as letras ou caracteres disponíveis em nosso computador são chamadas de fontes. Mas na língua japonesa, eu as chamo amigavelmente de letras japonesas.

Estas fontes, ou letras japonesas, existem em nosso computador para que possamos digitar ou escrever textos em programas existentes no windows, como Microsoft Word, BrOffice, NotePed e etc.

Sem elas seria impossível ler qualquer texto escrito no computador (como documentos do Word) ou numa página da internet. Sendo assim, se escrevemos um texto com uma determinada fonte, é necessário que o computador de quem vai ler o texto também tenha a mesma fonte. Caso o computador do leitor não possua a fonte escolhida, o texto poderá ser exibido de forma inesperada.

Este é o caso de muitos usuários que visitam o Língua Japonesa. Eles entram no site e não conseguem ver as letras japonesas. Isso significa que eles não possuem as fontes adequadas para este tipo de letra instalada no computador.

Normalmente, cada fonte tem um estilo diferente e possui um nome que a identifica entre as demais, como Times New RomanArial และTahoma. Cada uma delas possui seu próprio estilo e formato.

Da mesma forma também existem vários tipos de letras japonesas como, MS MinchoMS GothicIPA Gothic e muitas outras. Cada uma com seu estilo e formato específicos.

Sendo assim, para ver e ler os textos escritos em japonês neste site, você vai precisar de uma fonte ou letra japonesa instalada em seu computador.

บทความอื่นๆ ในชุดนี้เกี่ยวกับอักษรญี่ปุ่น

  1. ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร
  2. วิธีการติดตั้งและลบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นบนคอมพิวเตอร์
  3. อันตรายจากการติดตั้งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมากเกินไป
  4. วิธีใช้อักษรญี่ปุ่นแบบไม่ต้องติดตั้ง
  5. ตัวจัดการแบบอักษร