วิธีใช้ตัวอักษรญี่ปุ่นโดยไม่ต้องติดตั้ง

Saiba facilmente como usar letras japonesas sem instalar passo a passo!

Uma boa dica para quem deseja testar um arquivo de letra japonesa antes de decidir se vai realizar a instalação ou não, é usar o arquivo sem instalar. Para demonstrar como fazer isso, vou usar a letra japonesa IPAGothic. Esta letra japonesa ainda não está disponível aqui no Língua Japonesa, mas vou disponibilizá-la em breve.

Se você abrir o Word ou seu programa de edição de textos preferido sem ter o arquivo de letra japonesa instalada, ele simplesmente não vai apresentar o nome dela na lista de letras disponíveis para formatação de textos. E isso é bem lógico…

วิธีใช้ตัวอักษรญี่ปุ่นโดยไม่ต้องติดตั้ง

O truque está em abrir o arquivo de letra no modo de visualização antes de abrir o seu editor de textos. Assim, enquanto a janela de visualização de fontes estiver aberta, o arquivo de letra japonesa estará registrada no Windows e poderá ser usada em qualquer editor. Se você fechar a janela de visualização de fontes, o Windows vai desregistrar o arquivo de letra e torna-lo indisponível para os programas que trabalham com textos.

Passo-a-passo para usar letras japonesas sem instalar

1. Clique duas vezes sobre o arquivo de letra japonesa que deseja testar. Esta ação vai abrir a janela de visualização de fontes do Windows e registrar o arquivo aberto no sistema operacional.

janela visualizar fontes japonesas - Como usar letras japonesas sem instalar

2. Sem fechar a janela de visualização de fontes, abra o seu editor de textos ou programa de design favorito e localize o tipo de letra aberta. Note que ela está disponível como se estivesse instalada no computador.

selecionar letras japonesas msword

3. Quando terminar de usar a letra japonesa desejada, salve o seu trabalho, feche o seu editor de texto (ou programa de desing) e feche a janela de visualização de fontes. Quando for usar seu trabalho salvo com a letra japonesa não instalada, será necessário abrir o arquivo na janela de visualização de fontes novamente e repetir todos os passos acima.

บทความอื่นๆ ในชุดนี้เกี่ยวกับอักษรญี่ปุ่น

  1. ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร
  2. วิธีการติดตั้งและลบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นบนคอมพิวเตอร์
  3. อันตรายจากการติดตั้งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมากเกินไป
  4. วิธีใช้อักษรญี่ปุ่นแบบไม่ต้องติดตั้ง
  5. ตัวจัดการแบบอักษร