Το ιαπωνικό μόριο MADE

Το ιαπωνικό μόριο made είναι ένα πολύ συνηθισμένο μόριο στις ιαπωνικές προτάσεις. Γενικά δημιουργεί μια αίσθηση ορίου, είτε πρόκειται για χρονικό, χωρικό ή ποσοτικό (ποσότητες). Στα περισσότερα ιαπωνικά κείμενα, το μόριο made έχει ένα ή δύο

Οι πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και manga - VI

Οι πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και τα manga

Δείτε μια άλλη ανάρτηση σχετικά με τις πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και manga - VI σε αυτή τη σειρά! Όλες οι λέξεις σε αυτή τη σειρά άρθρων επιλέχθηκαν τυχαία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία βάση ή ακολουθία

Οι πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και manga - V

Οι πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και τα manga

Δείτε ένα άλλο άρθρο σχετικά με τις πιο συνηθισμένες λέξεις στα anime και τα manga - V στη σειρά! Όλες οι λέξεις σε αυτή τη σειρά άρθρων επιλέχθηκαν τυχαία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία βάση ή ακολουθία

Το ιαπωνικό σωματίδιο KARA

Το ιαπωνικό σωματίδιο KARA

A partícula japonesa kara geralmente marca os elementos de uma frase que aparecem antes dela. Se o elemento for um substantivo, a partícula kara pode assumir o significado de “de, da, do”. E quando a elemento que acompanha a

Πώς να μάθετε ιαπωνικά χρησιμοποιώντας το Anki

Ας μάθουμε πώς να μαθαίνουμε ιαπωνικά χρησιμοποιώντας το Anki βήμα προς βήμα! Το Anki είναι ένα δωρεάν εργαλείο εκμάθησης γλωσσών που βασίζεται στο σύστημα SRS (Spaced Repetition System), το οποίο έχει ως στόχο την επανάληψη όλων όσων μαθαίνουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα στα μαθήματά μας.