Japonská částice MADE

Japonská částice made je v japonských větách velmi častá. Obvykle určuje hranice, ať už časové, prostorové nebo kvantitativní (množství). Ve většině japonských textů má částice made jeden nebo dva významy.

Nejčastější slova v anime a manze - VI

Nejčastější slova v anime a manze

Confira mais um post sobre as palavras mais comuns em animes e mangás – VI dessa série! Todas as palavras desta série de artigos foram escolhidas aleatoriamente. Por isso, não existe uma base ou uma sequência

Nejčastější slova v anime a manze - V

Nejčastější slova v anime a manze

Confira mais um artigo sobre as palavras mais comuns em animes e mangás – V da série! Todas as palavras desta série de artigos foram escolhidas aleatoriamente. Por isso, não existe uma base ou uma sequência

Japonská částice KARA

Japonská částice KARA

Japonská částice kara obvykle označuje prvky věty, které se vyskytují před ní. Pokud je tímto prvkem podstatné jméno, může částice kara nabývat významu "de, da, do". A pokud je prvek doprovázející

Jak se naučit japonsky pomocí Anki

Vamos aprender agora a como aprender japonês usando o Anki passo a passo! Anki é uma ferramenta grátis para aprender idiomas baseado no SRS (Spaced Repetition System), visando revisar tudo que aprendemos para garantir mais qualidade nos