Japonská částice MADE

Japonská částice made je v japonských větách velmi častá. Obvykle určuje hranice, ať už časové, prostorové nebo kvantitativní (množství). Ve většině japonských textů má částice made jeden nebo dva významy.

Nejčastější slova v anime a manze - VI

Nejčastější slova v anime a manze

Podívejte se na další příspěvek o nejčastějších slovech v anime a manze - VI v této sérii! Všechna slova v této sérii článků byla vybrána náhodně. Neexistuje tedy žádný základ nebo posloupnost

Nejčastější slova v anime a manze - V

Nejčastější slova v anime a manze

Podívejte se na další článek o nejčastějších slovech v anime a manze - V v seriálu! Všechna slova v této sérii článků byla vybrána náhodně. Neexistuje proto žádný základ ani posloupnost

Japonská částice KARA

Japonská částice KARA

Japonská částice kara obvykle označuje prvky věty, které se vyskytují před ní. Pokud je tímto prvkem podstatné jméno, může částice kara nabývat významu "de, da, do". A pokud je prvek doprovázející

Jak se naučit japonsky pomocí Anki

Pojďme se naučit, jak se krok za krokem naučit japonsky pomocí Anki! Anki je bezplatný nástroj pro výuku jazyků založený na systému SRS (Spaced Repetition System), jehož cílem je opakovat vše, co se učíme, a zajistit tak lepší kvalitu výuky.