Κατάλογος μεταβατικών και μη μεταβατικών ρημάτων στα ιαπωνικά

Κατάλογος μεταβατικών και μη μεταβατικών ρημάτων στα ιαπωνικά

Δείτε μια λίστα με τα μεταβατικά και μη μεταβατικά ρήματα στα ιαπωνικά! Μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο και κάνοντας πολλές μεταφράσεις από τα αγγλικά και τα ιαπωνικά στα πορτογαλικά, κατάφερα να φτιάξω μια λίστα με μεταβατικά και ενδοιαστικά ρήματα στα ιαπωνικά. Έψαξα