Πώς να επιτρέψετε και να απαγορεύσετε στα ιαπωνικά

Logo abaixo aprenda a como permitir e proibir em japonês!

De um modo geral, tanto as frases em japonês para pedir permissão quanto às frases em japonês para proibir alguma ação, usam uma mistura dos verbos japoneses na forma te e algumas expressões bem comuns na língua japonesa.

Πώς να επιτρέψετε και να απαγορεύσετε στα ιαπωνικά

No artigo de hoje, vamos conversar um pouco sobre as formas mais básicas de construir frases usadas para dar permissão e proibir alguém de fazer algo em japonês.

Como permitir e pedir permissão em japonês

Para dar ou pedir permissão em japonês, é necessário seguir uma estrutura básica de frases, usando os verbos japoneses na forma te, το σωματίδιο  e uma das expressões abaixo:

宜しいです。
いいいです。
かまいません。

As formas apresentadas acima são mais usadas em conversas formais. No caso de informalidade é possível usar かまわないもいい ή いい sem a necessidade de usar ですno final das frases. Os exemplos abaixo ilustram melhor os casos de formalidade e informalidade para pedir permissão em japonês.

Formal

宜しいです。  – テレビを見ても宜しいですか?
いいいです。  – テレビを見てもいいですか?
かまいません。- テレビを見てもかまいませんか?

Informal
かまわない – テレビを見てもかわない
いい         – テレビを見てもいい

Coloquial
いい – テレビを見ていい

Note que, para transformar a frase numa pergunta, basta adicionar a partícula  ao final da frase em japonês, usando o mesmo caminho que estudamos no artigo “πώς να κάνετε ερωτήσεις στα ιαπωνικά“.

Abaixo, seguem mais alguns exemplos sobre como dar e pedir permissão em japonês.

ここに座ってもいいですか?
この寿司を食べても宜しいですか?
日本語の辞書を使ってもいい。

Como proibir em japonês

Proibir alguma ação em japonês é algo tão simples quanto dar permissão, onde usamos um caminho semelhante para construir as frases. Só que neste caso, é mais comum usar a partícula .

Sendo assim, para proibir algo em japonês, vamos precisar dos verbos na forma te, adicionando a σωματίδιο  e uma das expressões relacionadas abaixo.

Formal
なりません – テレビを見てはなりません。
いけません – テレビを見てはいけません。

Informal
ならない – テレビを見てはならない。
いけない – テレビを見てはいけない。
だめだ – テレビを見てはだめだ。

Coloquial
ちゃだめ – テレビを見ちゃだめ。

Abaixo seguem alguns exemplos sobre como proibir em japonês:

日本語の本を使ってはだめだ。
寿司を食べてはなりません。

Hoje, achei melhor falar sobre esse assunto de um modo meio superficial, mas nos próximos artigos, voltaremos a conversar sobre esse tema de modo mais profundo.

Άσκηση γραφής των kanji

Παρακάτω είναι τα Ιαπωνικά ιδεογραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά kanji αντιγραφή και επικόλληση τους σε Φύλλο πρακτικής Kana και Kanji θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε το εκτυπώσιμο αρχείο και να εξασκηθείτε στην ιαπωνική καλλιγραφία καλύπτοντας τα γκρίζα σύμβολα και προσπαθώντας να γράψετε μόνοι σας. Απλά εκτυπώστε και εξασκηθείτε.

寿
使