GA parçacığı ne zaman kullanılmalı

GA parçacığının veya başka herhangi bir parçacığın ne zaman kullanılacağına karar vermek bir kuralı takip etme meselesi değildir. Bu sorunun cevabı cümle yapısında kullanılan birçok faktöre ve aynı cümle içerisinde kullandığımız diğer parçacıklara bağlıdır. Bazı durumlarda bu, bir dizi dilbilgisi kuralını takip etmekten ziyade Japonca ile ilgili bir sağduyu ve gelenek meselesi gibi görünmektedir.

GA parçacığı ne zaman kullanılmalı?

Bu makalenin amacı GA parçacığı ile WA parçacığı gibi diğer parçacıklar arasındaki farkları göstermek olmasa da, GA parçacığını ne zaman kullanacağınıza karar vermenize yardımcı olabilecek birkaç ipucunu bir araya getirmektedir. Bu makale okuyucudan gelen bir talepten esinlenmiştir RodrigoGeçen hafta benimle iletişime geçen. Umarım beğenirsiniz.

Konu veya özne

Ga parçacığının temel işlevi cümlenin öznesini belirtmektir ve cümlenin ana isminden hemen sonra gelir. GA parçacığından biraz daha farklı bir odağa sahip olmasına rağmen WA parçacığının da aynı işi yapmaya yönelik olduğunu fark ettiğimizde her şey karmaşıklaşmaya başlar. Her neyse, bu Japonca öğrenmeye başlayanların kafasını karıştıran ve hayatını zorlaştıran bir şeydir.

"Japonca'da konu kavramını hala tam olarak anlamadıysanız, şu makaleyi okumanızı öneririm Japonca wa parçacığı.”

Örnekler:

山田さんは大学の学生です。

山田さんが大学の学生です。

Yukarıdaki iki cümle arasındaki fark nedir? Portekizceye serbest bir çeviriyle... Yok.

Ancak birebir çeviri yaparsak, iki ifade arasında küçük bir fark olduğunu fark ederiz. Aşağıdaki çevirilere bakın:

İlk cümle: Bay Yamada hakkında... biliyor musun? O bir üniversite öğrencisi.

İkinci cümle: Bay Yamada bir üniversite öğrencisi.

İlk cümlede WA parçacığı cümlenin öznesini (Bay Yamada) belirtmek için kullanılırken, ikinci cümlede GA parçacığı özneyi belirtmek için kullanılmıştır.

Portekiz dilinde konu kavramı bulunmadığından, iki cümlenin normal çevirisi çakışmaktadır (Bay Yamada bir üniversite öğrencisi.). Japonca dilbilgisinde konu sadece hakkında bir şey söylenen öznedir. WA parçacığı ile işaretlenir ve cümlenin öznesi olması gerekmez. Öte yandan, Japonca'da cümlelerin öznesi GA parçacığı ile işaretlenir ve Portekizce'deki özne ile aynı dilbilgisel işleve sahiptir.

GA parçacığı ile varlığı veya konumu belirtir

GA parçacığı genellikle cümlelerde bir şeyin varlığını veya yerini belirtmek için kullanılır. Konum ve varlığı belirtmek için Japon dilinde iki fiilden yararlanmak gerektiğini unutmayın. IRU ve ARU fiilleri. Bu iki Japonca fiile aşina değilseniz, şu makaleyi okumanızı öneririm "Japonca iru ve aru fiilleri“.

Örnekler:

人がいる。

海に魚がいます。

魚屋に魚があります。


Bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz "Yukarıdaki cümle kalıplarından birini WA parçacığı ile de yazabilirim. Değil mi?" Bu durumda, şu şekilde görünecektir:

魚は海にいます。

Yukarıdaki cümlenin çevirisi, WA parçacığının odağını göstermek için kelimesi kelimesine yapılmıştır. Yukarıdaki durumda, fark cümlenin odağındadır.

Japonca'da iki farklı cümle yapı kalıbı kullandığımızı unutmayın.

1. yer に nesne/canlı varlık が imasu/arimasu.

2. yaşayan nesne/varlık は yer に imasu/arimasu.

İlk yer vurgusu vakası (  ), ikincisi ise nesneye veya canlı varlığa odaklanır (  ). Odak noktası yer olduğunda GA parçacığını kullanırız ve cümlenin odak noktası nesne veya canlı varlık olduğunda WA parçacığını kullanmak daha yaygındır. Ancak bu, bir şeyin yerini veya varlığını belirtmek söz konusu olduğunda geçerlidir.

İhtiyaç, arzu, görüş veya yeteneğin ifade edilmesi

Cümle bir arzuyu, ihtiyacı, görüşü veya bir şeyi başarma yeteneğini ifade ettiğinde, en yaygın olanı aynı cümlede hem Wa parçacığını hem de Ga parçacığını bulmaktır, GA parçacığı her zaman fiilden önce görünür. Bunun nedeni WA'nın cümlenin ana öznesini belirtmesi, GA'nın ise özne ile olup bitenler arasında bir tür bağlantı kurmasıdır.

Örnekler:

私はすしが食べたい。

僕は日本語が話せる。

彼はスポーツが好きです。

Bu konu ile ilgili diğer yazılar:

tai biçimindeki Japonca fiiller.

Japonca'da fiillerin potansiyel biçimi.

GA parçacığının soru cümlelerinde kullanımı

Soru cümlelerinde GA parçacığı bir soru zamirinden veya cümlenin ana isminden sonra kullanılabilir.

Örnekler:

だれが来ましたか。

EĞER IŞINIZE YARAYACAKSAどんな音楽が好きですか。

何時がいですか。

İsimler, sıfatlar ve GA

Normalde, Japonca'da bir sıfat kendisini değiştiren isimden önce gelir. Ancak, bu kuralı değiştirmek için GA parçacığını şu kalıbı kullanarak kullanabiliriz isim が sıfat kısa cümlelerle.

Örnekler:

私は気分がいいです。

家が暑い。

GA parçacığı ve beş duyu

Beş duyudan (dokunma, koku alma, görme, işitme ve tat alma) birini tanımlarken GA parçacığından yararlanabilirsiniz, ancak bu durumda GA cümlede kullanılan duyuya eşlik eder.

Örnek:

いいにおいがする。

Geçişsiz fiiller ve GA parçacığı

Genellikle, geçişsiz fiil cümlelerinde özne olarak görev yapan bir isim bulunur. Bu gibi durumlarda, özne ile fiil arasında GA parçacığını kullanırız.

Örnekler:

ウィンドが閉まる。

彼が出た。

Sonuç

GA parçacığını ne zaman kullanacağımızı bilmek o kadar kolay olmayabilir, ancak zamanla ve Japonca ile yaşayarak, bir tür sağduyu. Bu, GA parçacığını ne zaman kullanacağımızı sezgisel olarak anlamamızı sağlar. Yukarıdaki ipuçları pek yardımcı olmasa bile, biraz sabırlı olun. Çalışmaya ve pratik yapmaya devam edin ve yakında GA parçacığını kullanmak için doğru zamanları fark edeceksiniz.

Gelecek makalelerde, bu parçacığın işlevleri hakkında biraz daha konuşacağız.

またね。