Relaterande substantiv på japanska

As maneiras mais comuns de expressar a relação entre dois ou mais substantivos em japonês, é usando a partikel  entre eles.

Relaterande substantiv på japanska

Partikeln , normalmente indica três idéias básicas: posse, origem e especialização. Ela indica posse quando o substantivo está relacionado à outro substantivo. Nestes casos, a partícula  pode ser traduzida como “de” ou “com”.

きれいな眼の人。

大学の教授。

クラスの委員。

Quando o substantivo anterior ao  é um lugar, essa partícula pode estar indicando a origem do substantivo posterior ao .

フランスのジャムですか。

Por último, a referida partícula pode usar um segundo substantivo para descrever uma característica do primeiro. Observe:

いちごのジャムです。

日本語の新聞です。

Handskriftsövning av kanji

Nedan finns de Japanska ideografiska symboler som används i denna artikel. Genom att välja önskade kanji kopierar du dem och klistrar in dem i Arbetsblad för Kana och Kanji Ett nytt fönster öppnas där du kan se den utskrivbara filen och öva på japansk kalligrafi genom att täcka över de grå symbolerna och sedan försöka skriva själv. Det är bara att skriva ut och öva.