Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност е изготвена, за да гарантира поверителността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на посетителите на този сайт и потребителите на нашите услуги, като защитава тази информация от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, промяна и унищожаване.

1. Събиране и използване на информация

Достъпът до този Сайт може да бъде обвързан с регистрация на посетителя, при която се изисква информация, позволяваща идентифицирането на посетителя и осъществяването на контакт с нашите потребители. Решавайки да предостави своите данни, потребителят декларира, че е запознат и приема условията на тази Политика.Сайтът също така получава и автоматично съхранява, посредством бисквитки, информация за действията на браузъра, включително IP адрес и посетената страница. Тези записи на дейности (логове) ще бъдат използвани само за статистически цели и за измерване на предоставените услуги.

Бисквитки и уеб маяци

Използваме бисквитки за съхраняване на информация, като например личните ви предпочитания, когато посещавате Как да научим японски. Това може да включва обикновен изскачащ прозорец или връзка към различни услуги, които предоставяме, като например форуми.

Google използва новия Бисквитката DART за показване на реклами въз основа на вашите интереси и посещението ви в нашия блог и други сайтове в мрежата. Можете да се откажете от използването на бисквитката DART, като посетите страницата за реклами на Google и програмата на компанията за контрол.

Потребителят е наясно и се съгласява, че събраната информация ще бъде използвана за следните цели: (а) за информиране за ново съдържание, новини и събития; (б) за актуализиране на информацията за контакт; (в) за оптимизиране на използваемостта и интерактивното преживяване по време на навигацията на потребителя в Сайта; (г) за изготвяне на обща статистика, без да се идентифицират потребителите; (д) за отговор на съмненията и исканията на самите потребители; и (е) за спазване на правни или съдебни решения. Също така си запазваме правото да използваме тези записи на индивидуална основа в случаи на разследване на граждански или криминални престъпления, особено когато има съмнения за измама, хакерски атаки, промени в системата или неправомерен достъп до защитена информация и регистрационни данни на други потребители.

2. Съхранение и отчетност на събраната информация

Всяка информация, предоставена от потребителите, се получава и съхранява в съответствие с най-строгите стандарти за сигурност и надеждност. Ще положим максимални усилия, за да запазим целостта на предоставената ни информация, поради което не носим отговорност за щети, произтичащи от достъпа до нея и/или използването ѝ от трети страни. Достъпът до събраната информация е ограничен до служители и упълномощени лица. Лицата, които неправомерно използват такава информация в нарушение на настоящата Политика за поверителност, подлежат на административни и дисциплинарни санкции, без да се изключват приложимите правни мерки. Освен по силата на законово или съдебно решение, информацията за потребителите, регистрирани в този сайт, никога няма да бъде предавана на трети страни или използвана за цели, различни от тези, за които е била събрана. Всички събрани лични данни ще бъдат включени в базата данни на този сайт и администраторът на сайта ще носи отговорност за тях.

3. Информация, мнения и съдържание, генерирани от трети страни

Този сайт дава възможност за участие на посетители/потребители чрез коментари, обмен на информация, публикуване на съдържание, генерирано от трети страни, и разпространение на реклами. Посетителите, потребителите и рекламодателите са наясно, че не трябва да публикуват информация, мнения или съдържание, които са неморални, незаконни, расистки, клеветнически, вредни, порнографски, криминални или такива, които нарушават правата на автора. Вие също така сте наясно, че всяка информация, съдържание или мнения, предоставени или свободно публикувани на този Сайт, с изключение на личната информация, поискана за целите на регистрацията, НЕ СА ДОСТОВЕРНО КОНФИДЕНЦИАЛНИ И НЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, и могат да бъдат свободно достъпни и разглеждани от други посетители и потребители. Забранени са също така рекламите или всяко разпространение на продукти, услуги или събития, които не зачитат закона, морала и добрите нрави. Лицата, отговорни за този Сайт, не носят отговорност за информацията, мненията и съдържанието, генерирани от трети страни, нито за качеството или достоверността на продуктите, услугите или събитията, разкрити чрез Сайта. Всяко неморално или незаконно проявление, възпроизвеждане или публикуване трябва да бъде съобщено на организаторите на този сайт и ще бъде незабавно премахнато. Уведомлението трябва да бъде изпратено на адреса на лицата, които отговарят за обекта.

4. Отговорност на потребителите

Потребителят е отговорен за съхраняването на своята парола и потребителско име за достъп. Не препоръчваме използването на очевидни пароли, като например специални дати, имена или цифрови последователности. Ако потребителят разбере или само подозира, че паролата му е била разбита, той трябва да я промени на страницата за регистрация. Поемаме ангажимент да защитаваме поверителността на децата онлайн. Всяка регистрация на непълнолетни лица се извършва само с цел участие в ограничени зони на сайта с образователно съдържание. Данните на непълнолетните ще бъдат използвани само за отговор на запитвания, академични въпроси, планиране на лекции в училищата или за целите на общата статистика. Препоръчваме също така непълнолетните лица винаги да бъдат под ръководството и надзора на своите настойници, които могат по всяко време да поискат отмяна на регистрацията. Настоящата политика подлежи на постоянно подобряване и усъвършенстване. Ето защо препоръчваме периодични консултации с него.