De volgorde van woorden in het Japans

Ontdek het nu woordvolgorde in het Japans en raak niet meer in de war!

In het Japans stelt kennis van de basisprincipes van het creëren van zinnen ons in staat om vloeiender te worden en onze eigen zinnen te creëren op basis van onze behoeften. Om dit te doen, moet je weten hoe je woorden moet ordenen en de juiste grammaticale middelen gebruiken om uit te kunnen drukken wat je wilt zodat je begrepen wordt door elke moedertaalspreker van het Japans.

De volgorde van woorden in het Japans

Als we dit niet kunnen, zal het moeilijk zijn om ons uit te drukken, om te communiceren wat we willen en tegelijkertijd onmogelijk om een boodschap in het Japans te begrijpen. De eerste stap in het kennen van een taal is dus weten hoe woorden in zinnen zijn georganiseerd.

Maar wat is een zin?

Een zin is gewoon een georganiseerde opeenvolging van woorden. Dezelfde volgorde van woorden is wat ons in staat stelt om verklaringen af te leggen, vragen te stellen, gedachten uit te drukken, een verzoek te doen, onze mening te laten zien, enzovoort.

In het Portugees begint een zin meestal met een hoofdletter en eindigt hij met een punt, of dat nu een punt, uitroepteken, vraagteken of een ander teken is om het einde van de zin aan te geven.

In het geval van Japanse taalOmdat er geen hoofdletters of kleine letters zijn, wordt het begin van een zin niet aangegeven. In meer gebruikelijke teksten worden alinea's gemarkeerd door een spatie ertussen, en soms hebben ze ook regelindrukken.

In het Japans wordt het einde van een zin bepaald door het gebruik van het symbool "。" of gewoon een "." zoals onze punt.

In het geval van uitroepen en ondervragingen zijn er geen specifieke markeringen zoals bij ons "?" en "!". In het Japans zijn deze symbolen optioneel en worden ze niet altijd gebruikt.

Voorbeelden:

たかなさんは日本人です。 ( De heer Tanaka Japans zijn. )

アマンダちゃんはアメリカ人ですか? (Miss Amanda Amerikaans zijn. )

日本語が話せませんよ! ( Japanners kunnen niet spreken! )

Zinnen vergelijken in het Portugees en Japans

In het Portugees kunnen alle gebruikelijke zinnen worden onderverdeeld in drie delen: onderwerp, werkwoord en lijdend voorwerp. Bovendien is het in het Portugees het meest logisch om een zin zo te ordenen dat het onderwerp het eerste item in de zin is, dan het werkwoord en ten slotte het voorwerp of predicaat.

Voorbeelden:

Onderwerp + werkwoord + lijdend voorwerp

Ik eet elke dag sushi

Sara draagt een rode bril

Marcos heeft een blauwe auto

Volgens de Portugese grammatica kan een zin nog steeds worden verdeeld in twee delen: onderwerp en predikaat. Ik denk dat dit de meest voorkomende indeling van zinnen in het Portugees is.

Het onderwerp is het belangrijkste deel van de zin. Het bestaat meestal uit een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord. Bovendien is het het eerste element in een gewone zin.

Het predikaat is alles wat gezegd of genoemd wordt over het onderwerp. Over het algemeen bestaat het predikaat uit een werkwoord en een aanvulling die samen iets belangrijks over het onderwerp van de zin uitdrukken.

In het Japans zijn zinnen een beetje anders georganiseerd. In eenvoudige zinnen vinden we eerst het onderwerp van de zin, dan het lijdend voorwerp en ten slotte het werkwoord. Op deze manier zien we een lichte omkering in de basisvolgorde van Japanse zinnen, waarbij we een zogenaamde SOV-volgorde (onderwerp + lijdend voorwerp + werkwoord) vormen.

Voorbeelden:

Onderwerp + lijdend voorwerp + werkwoord

私は毎日すしを食べる。(Ik eet elke dag sushi.)

お母さんがパンを買いました。 (Mijn moeder heeft brood gekocht.)

彼女は映画を見ました。 ( Ze kijkt naar de film. )

Andere opmerkingen over Japanse zinnen

Er zijn andere belangrijke observaties over de organisatie en samenstelling van de Japanse zinnen. Het is noodzakelijk om deze eigenaardigheden in gedachten te houden wanneer je spreekt of schrijven in het Japans.

1. Aan het einde van zinnen vinden we niet altijd het eigenlijke werkwoord, maar een soort hulpwerkwoord, of beleefdheidshulpwerkwoord, dat de betekenis van een werkwoord aanneemt.

Voorbeeld:

山田さんは日本人です

です is een beleefdheidshulpwoord dat de betekenis van een werkwoord aanneemt. In ons geval neemt het de betekenis aan van het werkwoord zijn in het Japans.

2. De logische volgorde van woorden is niet strikt voor elementen die geen deel uitmaken van de SOV-volgorde (Subject + Object + Werkwoord), zoals bijwoorden over tijd of plaats. In zulke gevallen kunnen deze elementen voor of net na het onderwerp van zinnen staan.

3. Modifiers of qualifiers, zoals bijvoeglijke naamwoorden, gaan altijd vooraf aan het gemodificeerde element. Daarom komen bijvoeglijke naamwoorden altijd voor zelfstandige naamwoorden waaraan ze een eigenschap toekennen.

Voorbeelden:

彼は毎日家で新聞を沢山読みます。

新聞はテーブルの上にがあります。

彼女は本屋で本を買いました。

Onvolledige zinnen

In het Japans, net als in elke andere taal ter wereld, hebben zinnen de neiging om impliciete elementen te gebruiken. Met andere woorden, het is mogelijk om een zin te begrijpen zonder de context te gebruiken als basis of aanvulling voor de boodschap die wordt overgebracht.

In Japanse zinnen wordt het onderwerp, of het centrale thema van de zin, meestal weggelaten in situaties waarin dit element al duidelijk is genoemd of voor de hand ligt. Bijvoorbeeld:

これは何ですか。

これは本です。( Grammaticaal verwacht antwoord )

本です。 (Meest gebruikte antwoord)

Een andere veel voorkomende vorm van onvolledige zinnen is het weglaten van het voornaamwoord "jij". Japanners geven er de voorkeur aan om dit voornaamwoord weg te laten, omdat zinnen zelfs zonder dit voornaamwoord duidelijk worden begrepen door de context. Bovendien is het voornaamwoord "u" of "jij" voor Japanners niet erg beleefd om te gebruiken.

あなたは何を買いましたか。 (Grammaticaal verwachte zin)

何を買いましたか。 (Meest gebruikte zin)

Hoewel ze onvolledige zinnen worden genoemd, zijn ze voor Japanners compleet. Hun filosofie lijkt in de lijn te liggen van het gezegde: "Voor een goed begrip is een half woord (of zin) genoeg."