Kolejność słów w języku japońskim

Dowiedz się teraz szyk wyrazów w języku japońskim i nie daj się więcej zmylić!

W języku japońskim znajomość podstaw tworzenia zwrotów lub zdań pozwala nam stać się bardziej płynnymi, tworząc własne zdania zgodnie z naszymi potrzebami. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jak organizować słowa i używać poprawnych środków gramatycznych, aby móc wyrazić to, co chcesz, aby być zrozumianym przez każdego rodzimego użytkownika języka japońskiego.

Kolejność słów w języku japońskim

Jeśli nie potrafimy tego zrobić, trudno będzie nam wyrazić siebie, przekazać to, co chcemy, a jednocześnie niemożliwe będzie zrozumienie jakiejkolwiek wiadomości przekazanej po japońsku. Tak więc pierwszym krokiem do poznania języka jest wiedza o tym, jak słowa są zorganizowane w zdaniach.

Ale czym jest zdanie?

Fraza lub zdanie to po prostu uporządkowana sekwencja słów. Ta sama sekwencja słów pozwala nam wypowiadać stwierdzenia, zadawać pytania, wyrażać myśli, wyrażać prośby, wyrażać opinie i tak dalej.

W języku portugalskim zdanie zwykle zaczyna się wielką literą i kończy kropką, czy to kropką, wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub innym znakiem używanym do oznaczenia końca zdania.

W przypadku Język japońskiPonieważ nie ma wielkich ani małych liter, początek zdania nie ma żadnego oznaczenia. W bardziej popularnych tekstach akapity są oznaczane odstępem między nimi, a czasami mają także wcięcia wierszy.

W języku japońskim koniec zdania określa się za pomocą symbolu "。" lub po prostu ".", tak jak w naszym wielokropku.

W przypadku wykrzykników i pytań nie ma specjalnych oznaczeń podobnych do naszych "?" i "!". W języku japońskim symbole te są opcjonalne i nie zawsze są używane.

Przykłady:

たかなさんは日本人です。 ( Pan Tanaka Japanese be. )

アマンダちゃんはアメリカ人ですか? (Panna Amanda American be. )

日本語が話せませんよ! ( Japończycy nie potrafią mówić! )

Porównywanie zdań w języku portugalskim i japońskim

W języku portugalskim wszystkie typowe zdania można podzielić na trzy części: podmiot, czasownik i dopełnienie. Co więcej, w języku portugalskim najbardziej logiczną rzeczą jest zorganizowanie zdania w taki sposób, aby podmiot był pierwszym elementem zdania, następnie czasownik, a na końcu dopełnienie lub orzeczenie.

Przykłady:

Podmiot + czasownik + dopełnienie

Codziennie jem sushi

Sara nosi czerwone okulary

Marcos ma niebieski samochód

Zgodnie z portugalską gramatyką, zdanie może być podzielone na dwie części: podmiot i orzeczenie. Myślę, że jest to najbardziej powszechny podział zdań w języku portugalskim.

Podmiot jest główną częścią zdania. Zazwyczaj składa się z rzeczownika lub zaimka. Ponadto jest to pierwszy element występujący w zwykłym zdaniu.

Predykat to wszystko, co zostało powiedziane lub wspomniane o podmiocie. Ogólnie rzecz biorąc, orzeczenie składa się z czasownika i dopełnienia, które razem wyrażają coś ważnego o podmiocie zdania.

W języku japońskim zdania są zorganizowane nieco inaczej. W prostych zdaniach najpierw znajdujemy podmiot zdania, następnie dopełnienie, a na końcu czasownik. W ten sposób możemy zaobserwować niewielką inwersję w podstawowej sekwencji japońskich zdań, tworząc to, co nazywamy sekwencją SOV (podmiot + dopełnienie + czasownik).

Przykłady:

Podmiot + dopełnienie + czasownik

私は毎日すしを食べる。(Codziennie jem sushi).

お母さんがパンを買いました。 (Moja mama kupiła trochę chleba).

彼女は映画を見ました。 ( Ogląda film ).

Inne spostrzeżenia dotyczące japońskich zwrotów

Istnieją również inne ważne spostrzeżenia dotyczące organizacji i składu Japońskie zwroty. Należy pamiętać o tych osobliwościach za każdym razem, gdy mówi się lub pisanie po japońsku.

1. Na końcu zdania nie zawsze znajduje się właściwy czasownik, ale rodzaj czasownika pomocniczego lub grzecznościowego czasownika pomocniczego, który przyjmuje znaczenie czasownika.

Przykład:

山田さんは日本人です

です to zwrot grzecznościowy, który przyjmuje znaczenie czasownika. W naszym przypadku przyjmuje znaczenie czasownika być w języku japońskim.

2. Logiczna kolejność słów nie jest sztywna dla elementów, które nie są częścią sekwencji SOV (podmiot + dopełnienie + czasownik), takich jak przysłówki czasu lub miejsca. W takich przypadkach elementy te mogą występować przed lub tuż po podmiocie zdania.

3. Modyfikatory lub kwalifikatory, takie jak przymiotniki, zawsze poprzedzają modyfikowany element. Dlatego przymiotniki zawsze pojawiają się przed rzeczownikami, którym przypisują cechę.

Przykłady:

彼は毎日家で新聞を沢山読みます。

新聞はテーブルの上にがあります。

彼女は本屋で本を買いました。

Niekompletne zdania

W języku japońskim, podobnie jak w każdym innym języku na świecie, zdania mają tendencję do używania ukrytych elementów. Innymi słowy, możliwe jest zrozumienie zdania bez użycia jego kontekstu jako podstawy lub uzupełnienia przekazywanej wiadomości.

W japońskich zdaniach podmiot lub główny temat zdania jest zwykle pomijany w sytuacjach, w których element ten został już wyraźnie wspomniany lub jest bardzo oczywisty. Na przykład:

これは何ですか。

これは本です。( Oczekiwana odpowiedź gramatyczna )

本です。 (Najczęściej używana odpowiedź)

Inną powszechną formą niekompletnych zdań jest pominięcie zaimka "ty". Japończycy wolą pomijać ten zaimek, ponieważ nawet bez niego zdania są zrozumiałe z kontekstu. Ponadto dla Japończyków zaimek "ty" lub "ty" nie jest zbyt uprzejmą rzeczą do użycia.

あなたは何を買いましたか。 (Oczekiwane zdanie gramatyczne)

何を買いましたか。 (Najczęściej używana fraza)

Pomimo tego, że są one nazywane niepełnymi zdaniami, dla Japończyków są one kompletne. Ich filozofia wydaje się być zgodna z powiedzeniem: "Aby dobrze zrozumieć, wystarczy pół słowa (lub zdania)".