Τα επίθετα i στα ιαπωνικά

Vamos agora conhecer os adjetivos i em japonês!

Como já conhecemos superficialmente os adjetivos em japonês, chegou o momento de aprofundarmos um pouco mais no assunto dos adjetivos japoneses.

É neste ponto que a gramática japonesa demora a ser compreendida por iniciantes em Ιαπωνική γλώσσα. Todos nós conhecemos o conceito de flexão dos verbos, que diz respeito mudança na escrita de verbos de acordo com os tempos verbais, mas o conceito de flexão de adjetivos é algo que não existe em nossa gramática.

Passe o cursor do mouse sobre os símbolos japoneses (kanjis) para ver a pronúncia e tradução.

Τα επίθετα i στα ιαπωνικά

A Ιαπωνική γραμματική é composta apenas por dois tipos de adjetivos, que podem ser flexionados em quatro tempos: passado afirmativo, passado negativo, presente afirmativo e presente negativo. Além disso, também existe o modo formal, que usa です, e o modo informal, que não usa です.

No total, temos dezesseis flexões de adjetivos na gramática japonesa, sendo oito delas para os adjetivos japoneses  e oito para os adjetivos japoneses . Você acha isso complicado? Depois deste artigo você vai perceber que é mais fácil do que parece.

Presente afirmativo dos adjetivos i

Esta é a flexão mais fácil dos adjetivos japoneses . Ela também é conhecida como modo infinitivo, uma vez que praticamente não existem mudanças na forma de escrever o adjetivo. Na gramática japonesa, esta é a forma primária dos adjetivos . E é a partir dela que as outras flexões são construídas.

Παραδείγματα:

新しいボール – Bola nova

高いビル – Construção alta (grande)

青い空 – Céu azul

Como podemos notar, a forma primária dos adjetivos  é sempre com a terminação .

Passado afirmativo dos adjetivos i

Aqui, temos outra parte simples da gramática japonesa: O passado afirmativo dos adjetivos . Para colocar um adjetivo  no passado afirmativo, basta trocar a terminação  από かった. Veja só:

古い γυρίζει 古かった

青い γυρίζει 青かった

新しい γυρίζει 新しかった

Presente negativo dos adjetivos i

Para conjugar um adjetivo no presente negativo, a gramática japonesa nos orienta a trocar a terminação  από くない, que é a terminação negativa dos adjetivos japoneses.

白い γυρίζει 白くない

古い γυρίζει 古くない

O passado negativo dos adjetivos i

Para colocar um adjetivo  no passado negativo, basta trocar a terminação  από くなかった. Esta é uma parte interessante da gramática japonesa. Parece até que juntaram o presente negativo くない com o passado afirmativo かった, σχηματίζοντας くなかった.

古い γυρίζει 古くなかった

白い γυρίζει 白くなかった

Συμπέρασμα

Se você ainda não conseguiu entender como criar frases e usar επίθετα στα ιαπωνικά, não se preocupe. O importante agora é saber flexionar os adjetivos de acordo com a gramática japonesa. Durante os próximos artigos aprenderemos as formas de usar um adjetivo em japonês.

Άσκηση γραφής των kanji

Παρακάτω είναι τα Ιαπωνικά ιδεογραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά kanji αντιγραφή και επικόλληση τους σε Φύλλο πρακτικής Kana και Kanji θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε το εκτυπώσιμο αρχείο και να εξασκηθείτε στην ιαπωνική καλλιγραφία καλύπτοντας τα γκρίζα σύμβολα και προσπαθώντας να γράψετε μόνοι σας. Απλά εκτυπώστε και εξασκηθείτε.