Japoncadaki geçişli ve geçişsiz fiillerin listesi

Kontrol et Japoncada geçişli ve geçişsiz fiillerin listesi!

İnternette araştırma yaptıktan ve İngilizce ve Japonca'dan Portekizce'ye birçok çeviri yaptıktan sonra, Japonca'daki geçişli ve geçişsiz fiillerin bir listesini oluşturmayı başardım.

Konsantre olmaya çalıştım. Japonca fiiller listesi yaygın ve günlük fiiller, ancak zamanla bu Japonca fiiller listesine ekleme yapabilmeyi umuyorum.

Çeviriler konusunda dikkatli olmaya çalıştım, ancak içerik İnternette buldumAncak, bazı çeviriler diğer sözlüklerde ve web sitelerinde bulunan hatalar nedeniyle hatalar içerebilir.

Ayrıca bakınız:
Hızlı Japonca kursu
Anime çizmeyi öğrenin!

Bu nedenle, aşağıdaki fiillerin çevirisinde herhangi bir sorun yaşanmışsa şimdiden özür dilerim:

Japoncadaki geçişli ve geçişsiz fiillerin listesi

GeçişliÇeviri GeçişsizÇeviri
下げるdaha düşükが下るindirilecek
開けるaçık開くaçılacak
静めるSakin ol.静まるsakinleşmek
起こすuyan起きるuyandırılmak
増やすekle増えるeklenebilir
消すsilme消えるsilinecek
現すortaya çık現れるgösterilecek
回すyuvarla回るyuvarlanacak
片付けるtoparla片付くdüzenli olmak
遅らすgecikme遅れるgeç kalmak
乗せるYük乗るyüklenecek
泣かすağla泣くağla
入れるkoy入るgirmek
始めるbaşla始まるbaşlatılacak
続けるdevam et続くdevam edecek
直すdüzeltmek直るdüzeltilecek, düzeltilecek
育てるyükseltmek (çocuk)育つoluşturulacak
捕まえるBakım捕まるbakılmak
治すTedavi治るiyileşmek
曲げるbükmek, eğmek曲がるkavisli olmak, eğimli olmak
生むdoğum yapmak生まれるdoğmak
決めるkarar vermek決まるkarar verilecek
残すizin ver残るbırakılacak
倒すdevirmek倒れるyıkılmak
下ろすkaraya çıkmak下りるkaraya çıkarılmak
脱ぐkıyafetleri çıkarmak脱げるsoyunmak
返すdönüş返るiade edilecek
折るkatlayın折れるkatlanabilir
高めるyükseltmek, teşvik etmek高まるyükseltilmek, terfi ettirilmek
見つけるbulmak見つかるBulunmak
分かるanlamak分かれるanlaşılmak
届けるteslim et届くteslim edilecek
立てるasansör立つkaldırılacak
冷やすsoğumak冷えるsoğutulacak
抜くözüt抜けるçıkarılacak
閉めるKapat閉まるkapalı olmak
上げるasansör上がるkaldırılacak
逃がすserbest bırakma逃げるözgür olmak, kaçmak
出すgönder出るayrılmak
動かすhareket et動くtaşınacak
変えるdeğişim変わるdeğiştirilebilir, başkalaştırılabilir
聞くDinle聞こえるduyulmak
止めるdur止まるdurdurulacak
割るMola割れるkırılmak
通すgeçmek, geçmek (sınavlarda)通るgeçmek, geçmek (sınavlarda)
汚すboya汚れるboyanacak
付けるeklemek付くtutuklanacak, bağlanacak
壊すMola壊れるkırılmak
燃やすyanmak燃えるyanmak
戻すgeri yükleme戻るrestore edilecek
帰すdönüş帰るdönüş
集めるtoplamak集まるyeniden birleşmek
助けるKaydet助かるkurtarılmak
離すayrı離れるayrılmak
落とすserbest bırakma落ちるdüşmek/ serbest bırakılmak
終えるbitirmek, sonuçlandırmak終わるbitmiş olmak
伝えるiletmek伝わるiletilecek
売るsatmak売れるsatılacak
見るbkz.見えるgörülmek
飛ばすatlamak, atlamak飛ぶatlanmalı, ihmal edilmeli
降ろすkaraya çıkmak降りるkaraya çıkarılmak

Geçişli ve geçişsiz fiiller içeren Japonca cümle örnekleri

このバスは何処を通りますか?
kono basu wa doko wo tōrimasu ka?
Bu otobüs nereye gidiyor?

九時にうちを出ました。
kuji ni uchi wo demashita
Saat dokuzda evden çıktım.

電灯が付けてあります。
dentou ga tsukete arimasu.
Işık yanıyor.

戸が閉めてあります。
to ga shimete arimasu.
Kapı kapalı.

ドアが開く.
doa ga aku.
Kapı açılıyor.

だれかがドアを開ける。
dareka ga doa wo akeru.
Biri kapıyı açıyor.

映画は6時に始まる.
eiga wa rokuji ni hajimaru.
Film saat 6:00'da başlıyor.

映画を6時に始める。
eiga wo rokuji ni hajimeru.
Film saat 6'da başlayacak.

人々が会場に集まった。
hitobito ga kaishou ni atsumatta.
İnsanlar salonda toplandı.

僕は書類を全部集めました。
boku wa shorui wo zenbu atsumemashita.
Bütün belgeleri topladım.

私の家が燃えました。
watashi no ie ga moemashita.
Evim yandı.

その葉っぱを燃やしてください。
sono happa wo moyashite kudasai.
Lütfen bu yaprakları yakın.