Luettelo transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä japaniksi

Tutustu luettelo japanin transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä.!

Kun olin etsinyt Internetistä ja kääntänyt paljon englannista ja japanista portugaliksi, sain koottua luettelon japanin transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä.

Yritin keskittyä luettelo japanilaisista verbeistä tavallisia ja jokapäiväisiä verbejä, mutta toivon voivani ajan myötä kehittää tätä japanilaisten verbien luetteloa edelleen.

Yritin olla varovainen käännösten kanssa, mutta koska sisältö luotiin sen perusteella, mitä Löysin internetistäJoissakin käännöksissä voi olla virheitä, jotka johtuvat muissa sanakirjoissa ja verkkosivustoilla esiintyvistä virheistä.

Katso myös:
Japanin pikakurssi
Opi piirtämään animea!

Tämän vuoksi pyydän etukäteen anteeksi, jos jonkin alla olevan verbin kääntämisessä on ollut ongelmia:

Luettelo japanin transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä.

TransitiivinenKäännös IntransitiivinenKäännös
下げるalempi下がるjätetään pois
開けるavoin開くolla avoin
静めるrauhoitu静まるhiljentyä
起こすherätä起きるsovitaan
増やすlisää増えるlisätään
消すpoista消えるpoistetaan
現すnäkyä,näyttäytyä現れるnäytetään
回すyhteenveto回るpyöristetään ylöspäin
片付けるsiivota片付くsiivota
遅らすviive遅れるviivästyä
乗せるlataa乗るladataan
泣かすcry泣くcry
入れるlaittaa päälle/put on入るkirjoita
始めるaloita始まるkäynnistetään
続けるjatka続くjatketaan
直すkorjata, korjata直るkorjataan, korjataan
育てるtakana (lapsi)育つluodaan
捕まえるpidä huolta itsestäsi捕まるvaro
治すparannuskeino治るparantua
曲げるtaivutus, kallistus曲がるtaipua, kallistua
生むsynnyttää生まゎれるsyntyä
決めるpäättää決まるpäätetään
残すjätä残るjätetään pois
倒すottaa alas倒れるkumotaan
下ろすpoistua maihin下りるlaskeutua
脱ぐriisuutuminen/pukeutuminen脱げるriisua
返すreturn返るpomppia
折るtaita折れるtaipua
高めるkohottaa, edistää高まるkorotettava, ylennettävä
見つつつけるlöytää見つかるlöytyy
分かるymmärtää分かれるtulla ymmärretyksi
届けるtoimittaa届くtoimitetaan
立てるpystyssä立つnostetaan
冷やすcool冷えるjäähtyä
抜くote抜けるpuretaan
閉めるsulje閉まるsuljetaan
上げるhissi上がるnostetaan
逃がすvapauta逃げるvapautua, paeta
出すlähetä/lähettää出るloma/vapaata
動かすsiirrä動くsiirretään
変えるmuuttaa, muuttaa変わるmuutetaan, muutetaan
聞くkuuntele聞こえるtulla kuulluksi
止めるstop止まるpysäytetään
割るtauko割れるrikkoutua
通すpass,pass (kokeissa)通るpass, pass (kokeissa)
汚すmaali汚れるmaalataan
付けるKiinnitä, kiinnitä.付くpidätetään, kiinnitetään
壊すtauko壊れるrikkoutua
燃やすpolttaa燃えるpolttaa
戻すpalauttaa, palauttaa戻るpalautetaan
帰すreturn帰るreturn
集めるkerää集まるkerätään
助けるsave助かるpelastua
離すerillinen離れるolla erillään
落とすvapauta落ちるputoaminen/pudottaminen
終えるviimeistellä, viimeistellä終わるolla valmis
伝えるlähetä伝わるsiirtyä eteenpäin
売るmyydä売れるmyydään
見るkatso見えるnäkyä
飛ばすohittaa, jättää pois飛ぶohitetaan, jätetään pois
降ろすpoistua maihin降りるlaskeutua

Esimerkkejä japanilaisista lauseista, joissa on transitiivisia ja intransitiivisia verbejä.

このバスは何処を通りますか?
kono basu wa doko wo tōrimasu ka?
Minne tämä bussi menee?

九時にうちを出ました。
kuji ni uchi wo demashita
Lähdin kotoa yhdeksältä.

電灯が付けてあります。
dentou ga tsukete arimasu.
Valo palaa.

戸が閉めてあります。
to ga shimete arimasu.
Ovi on suljettu.

ドアが開く.
doa ga aku.
Ovi aukeaa.

だれかががドアを開ける。
dareka ga doa wo akeru.
Joku avaa oven.

映画は6時に始まる.
eiga wa rokuji ni hajimaru.
Elokuva alkaa kello 18:00.

映画を6時に始める。
eiga wo rokuji ni hajimeru.
Elokuva alkaa kello 18.

人々が会場に集まった。
hitobito ga kaishou ni atsumatta.
Ihmiset kokoontuivat saliin.

僕は書類を全部集めました。
boku wa shorui wo zenbu atsumemashita.
Keräsin kaikki asiakirjat.

私の家が燃えました。
watashi no ie ga moemashita.
Taloni paloi.

その葉っぱを燃やしてください。
sono happa wo moyashite kudasai.
Polttakaa nämä lehdet.